Sökning: "analys första andra världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden analys första andra världskriget.

 1. 1. Ukraїnas självständighet 1917 i svensk press 1917–1918

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Leo Bergman; [2017]
  Nyckelord :Ukraine Peace; Ukraїna; Ukraine; independence; 1917; 1918; independence movement; peace treaty; invasion; invasion war; independence war; freedom war; freedom struggle; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; holodomor; 1921; 1923; Norrskensflamman; Moskali; Dalpilen; Kalmar tidning; Göteborgs Aftonblad; Aftonbladet; Kyiv; Odesa; Charkiv; Dnipro; Crimea; revolution; UNR; Ukraine’s National Republic; press; swedish press; press survey; press study; communism; leninism; Moksel; genocide; Petrograd; coup d état; CHEKA; nkvd; Moskau; GPU; KGB; lenin; Red Army; Soviet; Soviet Union; bolsheviks; socialists; Moscovia; red terror; communist terror; SSU; socialdemocrats; red guardian; red guard; white guardian; black guard; Finland; Sweden; Finnish independence movement; terrorist organization; commission; civil war; invasion; genocide; proletarian; bolshevik terror; cadets; moscovian threat; russian threat; muscovites; Pultava; Poltava; Tauria; Katerynoslaw; Chernihiv; Ottokar Czernin; Weimar republic; Deutsches Reich; interim government; national hero; mensheviks; maximalists; minimalists; provisional government; Rada; supremacy; central powers; Germany; Deutschland; German Empire; Kaiser Wilhelm; Treaty of Brest-Litovsk; Belarus; communist propaganda; Mohilev; peace negotiation; Caucasus; Cuban; Don; Ukrajina; UkrajinaFreden; Ukraїna; Ukraina; självständighet; 1917; 1918; självständighetsrörelse; Tidningsuppsats; presstudie; pressundersökning; tidningsstudie; dagspress; rikspress; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Norrskensflamman; Moskali; Dalpilen; Holodomor; 1921; 1923; Kalmar tidning; Göteborgs Aftonblad; Aftonbladet; Kommunism; Sovjet; bolsjeviker; Petrograd; Krim; Charkiv; Odesa; Dnipro; Kyjiv; Revolution; Leninism; statskupp; TJEKA; nkvd; GPU; KGB; lenin; invasionskrig; invasion; fredsavtal; socialister; kommunister; röda armén; röd terror; kommunistisk terror; SSU; socialdemokrater; rödgardister; vitgardister; svarta gardet; Finland; Sverige; finska självständighetsrörelsen; terrororganisation; kommission; inbördeskrig; folkmord; självständighetskrig; proletär; bolsjevikiska terrorismen; kadetterna; ryssar; rysshotet; Moskovitien; Poltava; Pultava; Taurien; Katerynoslaw; Tjernihiv; Czernin; nationalhjälte; mensjeviker; maximalisterna; minimalisterna; interimregering; provisorisk regering; rada; suprematien; centralmakterna; Tyskland; Weimar republic; Deutsches Reich; Tyska riket; Kaiser Wilhelm; Treaty of Brest-Litovsk; Belarus; kommunistpropaganda; Mohilev; fredsförhandling; Kaukasus; Kuban; Don;

  Sammanfattning : This dissertation is a quantitative study with elements of qualitative analysis. The purpose of this quantitative study was to investigate WHAT was written about Ukraine's independence 1917 in Swedish press 1917–1918. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan ökat deltagande på arbetsmarknaden och ett mindre segregerat boende : En studie om boendesegregationens utveckling för flyktingar från forna Jugoslavien i Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ludvig Königsson; [2015]
  Nyckelord :boendesegregation; Jugoslavien; Gävle kommun; spatial assimilation; place stratification;

  Sammanfattning : Under första halvan av 1990-talet pågick den dödligaste konflikten i Europa sedan Andra världskriget. Som en direkt följd av Jugoslaviens upplösning tog Sverige under kort tid emot över 70000 flyktingar från konfliktområdet. LÄS MER

 3. 3. Det röda spöket : en analys av valfilmer och valmanifest inför det svenska riksdagsvalet 1948

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Johannes Elofsson; [2015]
  Nyckelord :negativt kampanjande; kommunism; valfilmer; valmanifest; retorisk analys; valet 1948;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att granska Högerns, Socialdemokraternas, Bondeförbundets och Folkpartiets strategier gentemot kommunisterna inför riksdagsvalet 1948. Detta görs genom en retorisk analys av negativt kampanjande i partiernas valfilmer, men också genom att granska negativ retorik i deras valmanifest. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetarkollektivet framställs i de historiska läroböckerna skrivna under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Kristina Töre; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 3.1. Avslutande diskussion De resultat jag kommit fram till i min undersökning av läroböcker i historia skrivna 1922 till och med 1954 inte ger något större utrymme åt striderna fackförening/strejk och den politiska socialismen. LÄS MER

 5. 5. Omhändertaganden av romska barn – en studie om minoritetsstatus i LVU-ärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Mårtensson; [2011]
  Nyckelord :den sociala dimensionen; familjerätt; LVU; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågeställningar rörande romska barn, dvs. barn med minoritetsstatus i LVU-ärenden (lagen om vård av unga). LÄS MER