Sökning: "analys grafisk form"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden analys grafisk form.

 1. 1. Vinklad statistik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Idberg; [2019]
  Nyckelord :Datavisualisering; Diagram; Informationsgrafik; Vinklad design; Statistik;

  Sammanfattning : Hur statistik tolkas beror på den grafiska gestaltningen och i vilket sammanhang den presenteras. Syftet med denna uppsats är att hitta vilka faktorer i designen som kan påverka tolkningen av diagram och hur liknande dataset kan presenteras och tolkas på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Simuleringsverktyg för toleransoptimering

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Adela Gredic; Gabriella Tasci; [2019]
  Nyckelord :Tolerance-chain; EZtol; Simulation; Assembly Assurance; Statistics; Spreadsheet; Analysis; Reference Card; Price Indication; Toleranskedja; EZtol; Simulering; Monteringssäkring; Statistik; Kalkylark; Analys; Lathund; Prisindikation;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att utvärdera ett simuleringsverktyg för toleranskedjeanalyser i 1D, följt av en jämförelse med dagens metod att beräkna toleranskedjor i 1D med kalkylark i Excel. Simuleringsverktyget heter EZtol och har funnits sedan ett och ett halvt år tillbaka. LÄS MER

 3. 3. Materialitet och grafisk form i de svenska utgåvorna av the Vicar of Wakefield. En bibliografisk formanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Kristina Hedh Gallant; [2019]
  Nyckelord :Bokhistoria; bibliografi; formanalys; typografi; grafisk formgivning; bokformgivning; bokens materialitet; skönlitterär utformning; tryckeri; bokmarknad; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Genom att utföra en bibliografisk formanalys av de elva svenska utgåvorna av Oliver Goldsmiths roman The Vicar of Wakefield, publicerade mellan 1782 och 1970, har jag undersökt det grafiska uttrycket och jämfört det med den svenska typografins utveckling under samma tid. Centralt i uppsatsen är att bokens materialitet spelar roll för hur texten uppfattas, att formen i sig är medskapande i verkets mening. LÄS MER

 4. 4. Övervakning av desinfektionseffekt i vattenrenare för dialys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robin Söderlund Sundling; [2019]
  Nyckelord :A0; disinfection; water purification; dialysis; A0; desinfektion; vattenrenare; dialys;

  Sammanfattning : Dialys är en medicinteknisk teknik som används för att rena blod vid nedsatt njurfunktion. Dialysvätska är en viktig komponent i utrustningen. Syftet med examensarbetet var att utvärdera förbättrade rutiner för kvalitetskontroll av vattnet som används för tillredning av dialysvätskan. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering och betygsättning av användbarhet i ettContent Management System : Betygsättning i grafisk och kvantitativ form

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Joakim Vikström; [2018]
  Nyckelord :CMS; Usability; Evaluation; Usability indicator; Rating; Content Management System; Användbarhet; Utvärdering; Användbarhetsindikator; Betygsättning;

  Sammanfattning : Examensarbetet har varit en studie som skulle ta fram ett sätt att utvärdera användbarheten och göra en betygsättning av användbarhet i ett utvalt Content Management System.Det bakomliggande problemet till att examensarbetet utfördes är att betygsättningen av användbarhet är bristfällig i många utvärderingar av Content Management System. LÄS MER