Sökning: "analys grafisk form"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden analys grafisk form.

 1. 1. Simuleringsverktyg för toleransoptimering

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Adela Gredic; Gabriella Tasci; [2019]
  Nyckelord :Tolerance-chain; EZtol; Simulation; Assembly Assurance; Statistics; Spreadsheet; Analysis; Reference Card; Price Indication; Toleranskedja; EZtol; Simulering; Monteringssäkring; Statistik; Kalkylark; Analys; Lathund; Prisindikation;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att utvärdera ett simuleringsverktyg för toleranskedjeanalyser i 1D, följt av en jämförelse med dagens metod att beräkna toleranskedjor i 1D med kalkylark i Excel. Simuleringsverktyget heter EZtol och har funnits sedan ett och ett halvt år tillbaka. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och betygsättning av användbarhet i ettContent Management System : Betygsättning i grafisk och kvantitativ form

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Joakim Vikström; [2018]
  Nyckelord :CMS; Usability; Evaluation; Usability indicator; Rating; Content Management System; Användbarhet; Utvärdering; Användbarhetsindikator; Betygsättning;

  Sammanfattning : Examensarbetet har varit en studie som skulle ta fram ett sätt att utvärdera användbarheten och göra en betygsättning av användbarhet i ett utvalt Content Management System.Det bakomliggande problemet till att examensarbetet utfördes är att betygsättningen av användbarhet är bristfällig i många utvärderingar av Content Management System. LÄS MER

 3. 3. Könsstereotyper i musikbranschen: En analys av skivomslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Elin Nyström; [2018]
  Nyckelord :Gender stereotypes in the music industry: An analysis of album covers; könsstereotyper; musikbranschen; musikindustrin; skivomslag;

  Sammanfattning : Könsstereotyper är något som finns i alla kulturer och påverkar både män och kvinnor redan från barnsben. Inte minst musikindustrin kantas av könsstereotyper som gör sig synliga i allt från låttexter till musikvideor. LÄS MER

 4. 4. Könsstereotyper imusikbranschen : En analys av skivomslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Elin Nyström; [2018]
  Nyckelord :album covers; gender stereotypes; music industry; könsstereotyper; musikbranschen; musikindustrin; skivomslag;

  Sammanfattning : Könsstereotyper är något som finns i alla kulturer och påverkar både män ochkvinnor redan från barnsben. Inte minst musikindustrin kantas avkönsstereotyper som gör sig synliga i allt från låttexter till musikvideor. Menmycket lite tycks vara skrivet om hur artister framställs på sina skivomslag medkönsstereotyper som utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Modernism för nybörjare : Grafisk analys som hjälpmedel vid instudering

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Erik Elvkull; [2018]
  Nyckelord :Ingvar Lidholm; tolvton; serialism; Quattro Pezzi; cello; modernism; måndagsgruppen; ”grafisk analys”;

  Sammanfattning : Quattro Pezzi av Ingvar Lidholm (1921-2017) är ett verk skrivet i den tolvtonsteknik som senare kom att känneteckna både Lidholm och kanske också den svenska modernismen. Trots det har dagens musikhögskolestudenter inte speciellt mycket erfarenhet av att spela denna typ av musik. LÄS MER