Sökning: "analys lektion"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden analys lektion.

 1. 1. ANALYS OCH VÄRDERING I SLÖJDEN : Utvecklande eller ett nödvändigt ont?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Theresa Wallentin; [2021]
  Nyckelord :slöjdprocess; lärande; fördjupad kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur slöjdlärare arbetar med elevers analys och värdering av den egna arbetsprocessen i slöjd. Undersökningen är gjord med kvalitativmetod med semistrukturerade intervjuer med förutbestämda frågor. LÄS MER

 2. 2. Vad får jag för betyg? - En studie om deltagande och motivation i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Bobrovskij Lina; [2021]
  Nyckelord :Motivation; deltagande; betyg; läroplan; skola;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa hur motivation till deltagande och betyg hör samman i skolan, med fokus mot undervisningen i idrott och hälsa. Den tidigare forskningen visar på att elever finner skolan stressig och har svårt att motivera sig själva till att utvecklas och lära sig nya saker. LÄS MER

 3. 3. Videoklipp i matematikundervisningen : En systematisk litteraturstudie om hur matematiskavideoklipp kan användas och påverkar elevers motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jon Larsson; Philip Andersson; [2021]
  Nyckelord :Matematiska videoklipp; motivation; matematikundervisning; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Den här studien är en systematisk litteraturstudie som syftar till att undersöka hur matematiska videoklipp  påverkar elevers motivation att lära sig matematik och hur de används i matematikundervisning. Vi använde oss av databasen UniSearch och med hjälp av våra bestämda urvalskriterier valdes relevanta artiklar till vår studie. LÄS MER

 4. 4. Vad blir (o)möjligt under en lektion i ämnesområdet porr? : En klassrumssituerad studie om subjektspositioner i undervisning inom sexualitet, relationer och samtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Linnéa Mattus; [2021]
  Nyckelord :Porr; unga; undervisning; subjektspositioner; diskurs; möjligheter begränsningar; sexualitet; relationer; samtycke;

  Sammanfattning : Den nya läroplanens formulering börjar gälla hösten 2022 och innebär att skolan kommer behöva ta sig an porr som ämne för undervisning inom sexualitet, relationer och samtycke. Samtidigt är porr ett väldigt omdebatterat och känsligt ämne, och det råder inte konsensus om hur undervisning bör se ut. LÄS MER

 5. 5. Lärmiljöns inverkan på matematiklärande ur elevperspektiv : "…och sedan är jag typ stolt över mig att jag har jobbat i en hel lektion med matten.”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nicole Bohac; Tereza Laxhed; [2021]
  Nyckelord :elevperspektiv; lärmiljö; matematiksvårigheter; speciallärarstöd; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Behovet av stöd i matematik ökar för elever under högstadiet enligt Statistiska Centralbyrån. För att anpassningar ska lyckas behöver de individuella behoven av lärmiljö förstås. Men elevers röster hörs sällan i frågor som rör lärmiljö och matematiklärande vilket innebär att förståelse för elevperspektivet brister. LÄS MER