Sökning: "analys matris"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden analys matris.

 1. 1. Analysis of design requirements for early failure detection in a gear test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :José Agustín Spaccesi; [2020]
  Nyckelord :Design requirements; Failure detection; FZG test rig; Gear; Konstruktionskrav; Skadedetektering; FZG-rigg; Kuggväxlar; Engranajes; Detección de fallo; Requisitos de diseño; Equipo de prueba FZG;

  Sammanfattning : Gears are the heart of many machines, being its function transform and transmit torque. This work is a study of adequate design requirements, in particular, the best methodology to early detect gear fatigue failure using a gear test rig, an FZG test machine. LÄS MER

 2. 2. Genus i läromedel : En kritisk diskursanalys om hurgenus skildras i ett urval NO-läromedel för lågstadiet (Fk-3)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Birck; Ebba Englund; [2020]
  Nyckelord :Grundskolan Fk-3 ; Diskursanalys; No-läromedel; Biologi; Genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras i ett urval biologiläromedel för lågstadiet samt hur framställningen av genus har förändrats över tid mellan åren 1962 - 2011. En analys av åtta läromedel utkomna mellan läroplansperioderna 1962 och 2011 genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av att närvara vid hjärt- och lungräddning inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Hellberg; Elin Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Cardiopulmonary resuscitation; Emergency care; Experiences; Relative; Akutsjukvård; Hjärtstopp; Hjärt- och lungräddning; Närstående; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom den svenska akutsjukvården påbörjas hjärt- och lungräddning på ungefär 10 000 personer per år, men ändå överlever bara 600. Hjärtat är ett centralt organ gällande upprätthållandet av liv. Vid ett hjärtstopp förlorar kroppen sin funktion att upprätthålla funktioner som är förenliga med liv. LÄS MER

 4. 4. Heteronormens uttryck i bilderbokens homomammor och singelpappor. : En analys av samtida svenska bilderböckers familjekonstellationer ur ett                    queerperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Linde; [2020]
  Nyckelord :Heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; genus; bilderböcker; familjekonstellationer; queerteori.;

  Sammanfattning : By analysing family structure this study aims to examine how the heteronorm is expressed in pitcure books which have recieved state aid for distribution to Swedish preschools in 2019. Previous research within the field shows that although queer families are represented in pitcurebooks books, it is often a certain type of queer being made visible. LÄS MER

 5. 5. Kan kollegialt lärande förbättra matematikundervisningen? : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ludwig Tegelmark; [2020]
  Nyckelord :kollegialt lärande; samarbete; lärare; vidareutbildning; matematikundervisning; resultat; undervisning; lektionsplanering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad forskningen visar om kollegialt lärande med fokus på elever i grundskoleåldern och ämnet matematik. Metod Det här arbetet har följt den strategi för en forskningsöversikt som benämns SMART skapad av Nilholm (2017). LÄS MER