Sökning: "analys om judendomen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden analys om judendomen.

 1. 1. Sex – sakral sensualism eller satanisk svaghet? : En litteraturstudie om judendomen och buddhismensförhållningssätt till sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Ellen Bodenhem Östgren; [2018]
  Nyckelord :Sexualitet; Feminism; Judendom; Buddhism; Genus; Maktstruktur; Religionsundervisning;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som syftar till att undersöka hur judendomen och buddhismen förhåller sig till sexualitet. Den syftar även till att undersöka vilka skillnader det finns i tolkningen av sexualiteten beroende på om forskningen sker med en mer traditionell vetenskaplig forskning eller genom en feministisk forskning. LÄS MER

 2. 2. Levinas, det feminina : Kritisk analys av det feminina i Levinas

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christina Fridare; [2017]
  Nyckelord :Levinas; Katz; the feminine; the other; the ethical relation; Levinas; Katz; det feminina; den andre; den etiska relationen;

  Sammanfattning : Flera feministiska tolkare har anmärkt att i Emmanuel Levinas i sin filosofi använder ordet feminin på ett sätt som skapar förvirring. I en första läsning verkar det som om han menar kvinnor. Han beskriver dem som tysta, mystiska och utan att ingå i den etiska relationen. LÄS MER

 3. 3. ALLT FRÅN HOROR TILL HJÄLTINNOR : En feministteologisk studie av fyra utvalda kvinnliga gestalter från judendomen och kristendomens religiösa urkunder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Sara Elvefeldt; [2017]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionshistoria; kvinnliga gestalter; kvinnogestaltning; feministteologi; genusteori; religiösa urkunder; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Arbetet är en feministteologisk studie av fyra kvinnliga gestalter från judendomen och kristendomens religiösa urkunder. Syftet med arbetet är att synliggöra kvinnor från religiösa texter och hur de får status för sin egen person eller gärning. LÄS MER

 4. 4. Tempelrensningen : En narrativ analys av Joh 2:13-22

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Thomas Loréhn; [2016]
  Nyckelord :Johannesevangeliet; Narrativ analys; tempelrensningen;

  Sammanfattning : Temat för denna uppsats är en narrativ analys av berättelsen om tempelrensningen i Johannesevangeliet (Joh 2:13-2:22). Frågan som besvaras är vad som skulle kunna vara berättelsenshuvudsakliga mening och slutsatsen är att tempelrensningen kan anses handlar om befrielse. LÄS MER

 5. 5. Läroboken - barn av sin tid? : Analys av framställningar av antisemitism och Förintelsen i läroböcker i religionskunskapfrån 1980-tal – 2010-tal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Sundin-Berglin; Josefin Ryman; [2015]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; religionsdidaktik; högstadiet; antisemitism och förintelsen;

  Sammanfattning : Detta examensarbetes syfte har varit att granska hur antisemitism och Förintelsen framställs över tid (1980-2010-tal) i läroböcker för grundskolans senare år. I Studien granskades också andra strategier i texterna för att motverka antisemitism. LÄS MER