Sökning: "analys pension"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden analys pension.

 1. 1. De nordiska pensionsfonderna - en komparativ studie av ländernas buffertfonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Ingemarsson; Marcus Svensson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are a few dozen state-owned funds in the world that, to some extent, managecapital belonging to its citizens, collectively called Sovereign Wealth Funds (SWF).During the middle of the 20th century most of the Nordic countries created funds thattoday are to be called SWFs. LÄS MER

 2. 2. A study and further development of nonlinear unsupervised methods : With applications to financial data

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Henning Rydström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main focus for this thesis is nonlinear dimensionality reduction. When analysing data of high dimension it is often vital to find a lower dimension representation of the data, while preserving as much information as possible. Dimension reduction is therefore used in many fields of science and in many industries. LÄS MER

 3. 3. En GAP-analys av den svenska pensionsrådgivningen : underskattar pensionsrådgivande företag betydelsen av svenska lantbruksföretagares förväntningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Björn Beckman; Henning Ekselius; [2019]
  Nyckelord :tjänstekvalité; service; SERVQUAL; GAP-modell; pension; retirement;

  Sammanfattning : Något som diskuteras ofta i den svenska lantbruksbranschen är den dåliga lönsamheten. Det är också det som många lantbrukare säger är orsaken till att de inte kan pensionsspara, och därmed inte kan förbereda sig för ett liv som pensionär på bästa sätt. LÄS MER

 4. 4. Frivilligarbetares upplevelser av deltagande i välgörenhetsverksamheter i Borås stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Mellgren; Agnes Wykman; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; Volunteers; Aged; Participation; Qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund Frivilligarbetare är en person som genom aktivitet bidrar med sin tid för att stödja en annan människa, en grupp eller en organisation. För att definieras som frivilligarbetare ska personen arbeta gratis eller för en mycket liten kompensation. LÄS MER

 5. 5. Förhöjd pensionsålder - vad krävs för att orka arbeta längre?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linn Calles; Ida Söderlund; [2018]
  Nyckelord :Retirement; older; employees; longer worklife; work motivation; Pension; äldre; arbetstagare; längre arbetsliv; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning lever allt längre och därav har en ny överenskommelse gällande pension utformats för att kunna upprätthålla den svenska ekonomin. Pensionsåldern kommer att höjas och för att äldre ska orka arbeta längre behövs en god arbetsmotivation och rätt förutsättningar. LÄS MER