Sökning: "analys praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade orden analys praktik.

 1. 1. Från centralisering till decentralisering - och tillbaka igen. En kritisk analys av Göteborgs Stads stadsdelsförändringar.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Hjort; [2023-01-24]
  Nyckelord :Omorganisation; Kommun; Centralisering; Decentralisering; Beslutsprocess; WPR; Social hållbarhet; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är bidra till ökad förståelse av varför stora omorganisationer genomförs i offentlig förvaltning, hur förändringarna konstrueras som önskvärda, vilka centrala motiv som driver förändringsprocesserna, vilka perspektiv som inte framträder lika tydligt samt hur arbetsmiljöperspektivet tas i beaktande. Metod: Uppsatsen består av en historisk dokumentstudie avseende beslutsunderlag för organisationsförändringar i Göteborgs Stad under tidsperioden 1987–2021. LÄS MER

 2. 2. Fashioning the Art Gallery : Illusion, Commodity and Death in Martin Margiela at Lafayette Anticipations; A Digital Study of Interdisciplinary Artistic Practices

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacob Varnauskas; [2023]
  Nyckelord :Martin Margiela; Lafayette Anticipations; Exhibition Studies; Performance Studies; Walter Benjamin; Nicolas Bourriaud; Contemporary Art; Visual Art; Interdisciplinary Art; Fashion Theory; Creative Practice; Artistic Practice; Digital Art History; Art History; Postproduction; Commodifying the Body; Appropriation of Forms; Ready-made; Pop Art; Dadaism; Memento Mori; Vanitas;

  Sammanfattning : A study of the shift within the practice of Martin Margiela's creative practice based on his solo exhibition at Lafayette Anticipations from Oct. 20 to Jan. 2 2022 in Paris, France. LÄS MER

 3. 3. Biståndshandläggarnas utmaningar i arbetet med äldre personer med demens och självförsummelse : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Markus Bergstrand; Markus Mirzaev; [2023]
  Nyckelord :self-neglect; social work; dementia; elderly; elderly care; self-determination; självförsummelse; biståndshandläggning; demens; äldre; äldreomsorg; självbestämmande;

  Sammanfattning : Självförsummelse är ett fenomen som är vanligast bland personer som har nedsatt beslutsfattande till följd av olika kognitiva funktionsnedsättningar som demens. Fenomenet handlar om personer som har uppenbara behov, men av olika skäl tackar nej till stöd. LÄS MER

 4. 4. Dockrells observatiosprotokoll : - ett verktyg i förskolans praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Dimitrios Nikolaou; [2023]
  Nyckelord :Dockrells observationsprotokoll; kollegiala lärandet; språkutveckling; språkligt arbete.;

  Sammanfattning : Abstract Nikolaou, Dimitrios (2022). Dockrells observationsprotokoll ett verktyg i förskolans praktik.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Idealisk praktik och verksamhetens villkor : behandlingsassistenter inom SiS särkilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jimmy Hedlund; Alexander Bertolone; [2023]
  Nyckelord :Yrkesroll; SiS; tvångsvård; ungdomsvård; behandlingsassistent;

  Sammanfattning : The study has illustrated how treatment assistants within Statens institutionsstyrelses (SiS) special residential homes for young people portray a professional approach together with how they viewed their possibilities and limitations based on their professional role. The collection of data has taken place through a qualitative method in the form of interviews with the use of structural analysis for processing empirical data. LÄS MER