Sökning: "analys rättsfall"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden analys rättsfall.

 1. 1. "Förmånsbeskattning - dispositionsrätt eller åtnjutande? - En problematisering av förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt till egendom inom anställningsförhållanden i framförallt fåmansföretag."

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Kokkinakis; [2022-02-25]
  Nyckelord :Dispositionsrätt; Förmånsbeskattning; Självkontrahering;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning med anledning av dispositionsrätt till egendom. Att huvudregeln är att en förmån som erhålls på grund av tjänst ska beskattas följer av 11 kap. 1 § i inkomstskattelagen. LÄS MER

 2. 2. Abandonering i svensk rätt - En de lege ferenda analys av abandoneringsinstitutet i svensk rätt med komparativa utgångspunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law does not have a statutory provision regarding abandonment (UK: disclaimer of onerous property), the right for a bankruptcy estate to disown property with a legally binding effect, meaning that the estate does not answer to any obligations connected to the disowned property. However, The Swedish Supreme Court has in its ruling NJA 2004 s. LÄS MER

 3. 3. Att vara ”Verksam i betydande omfattning” - En utredning och analys av regelns innebörd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hadil Jamal Zayed Khattab; [2022]
  Nyckelord :Verksam i betydande omfattning; 3-12 reglerna; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; Kvalificerade andelar; Kvalitativ bedömning; Kvanitativ bedömning; huvud definition; subsidiera definition; Utvidgade definitionen; HFD 2012 ref. 67; HFD 2013 ref. 11 I ; HFD 2016 not. 23; HFD 2018 ref. 31; RÅ 1993 ref. 99; RÅ 1999 ref. 28; RÅ 2001 ref. 5; Rå 2002 ref. 21; RÅ 2004 ref. 61; RÅ 2004 not. 125; Rå 2004 not. 162; RÅ 2005 ref. 3; RÅ 2007 ref. 15; RÅ 2009 not. 68; RÅ 2010 ref. 11; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Props active to a significant extent can be found in Chapter 57, Section 4 of the Income Tax Act. The meaning of the term is not defined in the law, which is why preparatory work forms the basis of the legislation is of particular importance in the management as well as interpretation of the law. LÄS MER

 4. 4. Ditt hus, mitt kök? – Rättsvetenskaplig analys av samspelet mellan tillbehörsreglerna i 2 kap. JB och samägd respektive enskilt ägd egendom inom äktenskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Einar Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; civilrätt; sakrätt; byggnadstillbehör; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder vad gällande rätt är för relationen mellan samägd lös egendom, fast enskilt ägd egendom och tillbehörsreglerna i 2 kap. JB. LÄS MER

 5. 5. ”Jag sov och därför ska jag inte dömas” En analys av sexsomni som neutraliserande invändning i svenska våldtäktsfall.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annie Elfström; [2022]
  Nyckelord :Sexsomni; neutraliseringstekniker; rättfärdiganden; ursäkter; accounts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka användandet av sexsomni som en neutraliserande invändning under svenska domstolsförhandlingar. Uppsatsen skildrar hur denna invändning används och tas emot av domstolar samt debatten i det svenska samhället. LÄS MER