Sökning: "analys sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden analys sektor.

 1. 1. Etisk support inom akutsjukvård och intensivvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Olausson; [2021-08-19]
  Nyckelord :Intensivvård; etisk analys; etisk konsultation; etisk rond; moral case deliberation;

  Sammanfattning : Background: Health care personnel often face ethically difficult situations in their work with patients. The ethical difficult situations that occurs, can be questions regarding lifesustaining treatment by a critical ill patients, patients autonomi to conflics between health care personnel and surrogates. LÄS MER

 2. 2. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
  Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

  Sammanfattning : Drinking water management involves several actors from different occupations from different disciplines over several scales within the Swedish public sector. It also involves individual consumers within continuously growing societies. In addition to this, today's raw water revenues face growing challenges as a consequence of climate change. LÄS MER

 3. 3. Design of a Polygeneration system in Filipinas ETCR, Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Germán Ropero Pérez; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project has addressed the design of a cost-effective Polygeneration system that guarantees a continuous, equitable and environmentally friendly energy supply for the rural settlement of Filipinas ETCR, (in Spanish, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) Colombia, which is currently not achieved, due to a system that relies on the national electricity grid (with numerous outages) and on LPG (Liquefied Petroleum Gas) and wood to meet the thermal demand, mainly for cooking. For this purpose, in addition to the current energy supply situation, the energy demand according to type (electricity and heat) and sector (residential, commercial and agro-livestock) is characterized. LÄS MER

 4. 4. Ett impopulärt uppdrag : Hur projektgrupper i offentlig sektor upplever yttre motstånd

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Weronika Ingman; [2021]
  Nyckelord :yttre motstånd; offentlig sektor; projekt; projektledning; motivation; riskhantering;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur yttre motstånd mot projekt hanteras i offentlig sektor, där åtta projektdeltagare genom en kvalitativ studie har intervjuats med semistrukturerade frågor för att svara på studiens grundläggande frågeställningar: hur hanterar projektgrupper yttre motstånd? och vilka strategier använder sig projektdeltagare av för att riskhantera yttre motstånd? Valet av respondenter skedde genom ett målinriktat urval av projektdeltagare, där samtliga har arbetat med aktuella projekt som mött yttre motstånd. Intervjuerna har sedan transkriberats och kodats genom tematisk analys vilket resulterade i fyra teman: En mejlkorg under lupp, Lämnad i sticket, Plikten framför allt och Rusta upp med en strategi. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefers förväntningar på HR-funktionen : En kvalitativ studie inom den privata sektorn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Pihlgren; Frida Sahlin; [2021]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; Mellanchefer; Förväntningar på HR-funktionen; Privat sektor;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vilka förväntningar mellanchefer har på HR inom den privata sektorn i Sverige. Studien har utgått från ett explorativt angreppssätt eftersom syftet inte tidigare har uppmärksammats. LÄS MER