Sökning: "analys självbiografier"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden analys självbiografier.

 1. 1. "Det är märkligt att bo i en sjuk kropp" : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier om hur personer med ALS upplever sin sjukdom och livssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Sundgren; Hibaq Abdirisaq; [2021]
  Nyckelord :ALS; innehållsanalys; kvalitativ; självbiografier; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: ALS drabbar drygt 200 människor i Sverige varje år. Trots detta är förståelsen för hur det är att leva med sjukdomen otillräcklig. Forskningen som finns är begränsad och för att kunna ge personer med ALS en adekvat vård är det viktigt att förstå hur det är för dem att leva med sin sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Kommer mitt barn att dö i cancer? : En kvalitativ studie om känslor hos föräldrar vars barn genomgår cancerbehandling - baserad på självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hannah Andersson; Michaela Årestad; [2021]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; känslor; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 300 barn av cancer varje år vilket innebär att även flera föräldrar blir involverade i sjukdomen. Behandlingsmöjligheterna är goda och fler barn botas idag än tidigare. Behandlingarna är påfrestande för barnet, men även för föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Obotlig cancer gör ont i kropp och själ : en litteraturstudie baserat på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Göthberg; Erna Kulenovic Cuvic; [2020]
  Nyckelord :Cancerpatienter; palliativ vård; smärtupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den näst största dödsorsaken globalt. Tidigare forskning påvisar att de flesta upplever någons sorts smärta i palliativ vård. Upplevelse av smärta är individuell och påverkar hela kroppen inte bara fysiskt utan även psykiskt, socialt och existentiellt. LÄS MER

 4. 4. Mäns våld mot kvinnor : En analys av fyra självbiografier om kvinnors uppbrottsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mirela Secic; [2020]
  Nyckelord :Men’s violence against women; Exit process; Autobiographies; The normalization process of violence;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore and create an understanding of how four women in Sweden, through autobiographies, portray their experiences of leaving a violent male partner. The purpose is also to create an understanding of how these women relates to the violence that the men exposed them to during their respective relationships. LÄS MER

 5. 5. Ett långsamt farväl tillsammans med ALS : En analys av självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tsz San Wong; [2020]
  Nyckelord :ALS; autobiographies; dignity; life-change; nursing theory; ALS; förändring; omvårdnad; självbiografi; värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuronsjukdom orsakad avnedbrytning och död av motorneuron, vilket leder till förlorad funktion i tillhörande muskler då nervsignaler uteblir. Personer med ALS är en sårbar grupp med begränsad möjlighet att uttrycka sig för omvärlden. LÄS MER