Sökning: "analys socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden analys socialpsykologi.

 1. 1. Healing, andlighet och nyreligiösa rörelser : En studie av de organisatoriska förändringarna inom Reconnective Healing

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Billman; [2018]
  Nyckelord :Healing; spirituality; sect; cult; religion; new religion; social psychology; organizational changes; Healing; andlighet; sekt; kult; religion; nyreligion; socialpsykologi; organisatoriska förändringar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att hitta en förklaring till varför andliga healinginriktningar med tiden upphör att kunna bedömas som andliga. Undersökningen tar avstamp i hypotesen att socialpsykologiska skäl ligger bakom. LÄS MER

 2. 2. Socialpsykologisk vy på självet : En kvantitativ analys av personlighet och identitetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Raber Hamad; [2018]
  Nyckelord :HEXACO; personality; DIDS; identity facets; affects; Personlighet; identitet; identitetsutveckling; självet; HEXACO; DIDS; femfaktorteorin; självet; psykologi; sociologi; personlighetspsykologi; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de individuella skillnaderna i hur personlighet påverkar identitetsutvecklingen. ”Honesty-humility (H), Emotionality (E), Extraversion (X), Agreeableness versus Anger (A), Conscientiousness (C) och Openess to Experience (O)” förkortas till HEXACO och används för att definiera personlighet. LÄS MER

 3. 3. Cross-cultural analysis of Death perception

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Rita Coelho; [2016]
  Nyckelord :death; culture; blogs; quantitative; qualitative; social psychology; uncertainty avoidance; död; kultur; bloggar; innehållsanalys; socialpsykologi; osäkerhetsundvikande;

  Sammanfattning : This study aims to gain a deeper understanding of the culturally-specific meanings of death, manifested in personal stories presented in social media. Content analysis is used to analyse 140 posts, in three languages and from authors from 12 national affiliations. LÄS MER

 4. 4. I rymden kan ingen höra dig stereotypisera : En analys av rasismen i fem science fiction-filmer och hur den påverkar demokratin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Rasmus Jensen; [2015]
  Nyckelord :Rasism fördomar demokrati deltagardemokrat socialpsykologi diskriminering film hollywood;

  Sammanfattning : Movies can be a source to enjoyment, cultural enrichment and relaxation. But movies are also filled with messages and subtext, that effects the one who watches the movie. One of the effects are the reproducing of stereotypes and racism. LÄS MER

 5. 5. Maffia som populärkulturellt fenomen : En jämförande analys av Sopranos och Gomorrah

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Martin Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Maffia; Sopranos; Gomorrah; Bourdieu; Macchiavelli;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att undersöka hur den Italienska och den Italiensk-Amerikanska maffian gestaltas inom det moderna film och tv-mediet. Undersökningen baseras på den Amerikanska dramaserien Sopranos(David Chase, 1999-2007) och den Italienska filmen Gomorrah(Matteo Garrone, 2008). LÄS MER