Sökning: "analys sociologiska teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden analys sociologiska teorier.

 1. 1. "Förväntan är att du ska leva värdeorden" : En studie om företagskultur och motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Hillgren; Sara Källsten; [2021]
  Nyckelord :Företagskultur; Motivation; Kontroll; Värderingar;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker begreppet företagskultur och hur den visar sig i ett företags vardagliga verksamhet. Utöver detta syftar studien till att se hur ledningen använder sig av kulturen som ett styrmedel för att motivera sina medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Dejtingens skiftande landskap – En empirisk studie om heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att dejta på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malva Eriksson Sinclair; [2021]
  Nyckelord :Landsbygd; online dejting; heterosexuella relationer; tillfälliga förbindelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den samtida dejtingkulturen begreppsliggörs i forskning och litteratur i regel utifrån urbana och digitala förhållanden genom att betona en ökad tillgång till ett nästintill obegränsat utbud av potentiella partners, vilket resulterat i en snabbare och större utbytbarhet av kärleksrelationer och tillfälliga förbindelser. Syftet med denna studie är att nyansera framställningen av dejting som en urban företeelse genom att undersöka heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att bo på landsbygden och dejta. LÄS MER

 3. 3. Doktorand på lika villkor? - En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga doktoranders upplevelse av sin forskarutbildning och den akademiska miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Remsö; [2021]
  Nyckelord :doktorander; akademisk miljö; multipla sociala roller; habitus; socialisationsprocess; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga doktorander upplever sin forskarutbildning med fokus på att vara kvinna i en akademisk miljö. Vidare undersöktes frågeställningarna om hur den kvinnliga doktoranden upplevde inträdet till forskarutbildningen och dennes motiv, upplevelsen av forskarutbildningen och den akademiska miljön i nutid samt hur doktoranden ser på tiden efter examen och en framtid inom akademin. LÄS MER

 4. 4. Den sociala föreningen : En grundad teori om svenskt föreningsliv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viktoria Forsberg Oveby; Jessica Pedro; [2021]
  Nyckelord :förening; föreningsliv; medlemskap; aktiv medlem; engagerade medlemmar; socialt sammanhang; Grundad teori; grupp och idiokultur; KASAM; socialt kapital;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att med hjälp av Grundad teori undersöka intresseområdet föreningsliv och aktiva medlemmar. Av Sveriges befolkning över 16 år är det 75 % som är medlemmar i en eller flera föreningar vilket gör att studien har samhällsrelevans. LÄS MER

 5. 5. Dubbel börda eller delad börda? : En kvantitativ studie om föräldraskapets och förvärvsarbetets effekter på psykisk ohälsa bland män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Mikaelsson; Sofie Bartak Annerskog; [2020]
  Nyckelord :Dubbla bördan; rollansträngning; rollackumulering; psykisk ohälsa; föräldraskap; förvärvsarbete; könsroller; jämställdhet;

  Sammanfattning : Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder drabbas fortfarande kvinnor av psykisk ohälsa i större utsträckning än män. På arbetsmarknaden visar sig detta genom kvinnors högre grad av sjukfrånvaro. Det kan finnas olika förklaringar till dessa könsskillnader. LÄS MER