Sökning: "analys stolthet och fördom"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden analys stolthet och fördom.

 1. 1. Genus i skönlitteratur : En komparativ analys av Elizabeth Bennet och Bridget Jones ur ett genusperspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Jane Austen; Pride and Prejudice; Helen Fielding; Bridget Jones Diary; Swedish; didactic; upper secondary school; comparative method; Jane Austen; Helen Fielding; Bridget Jones dagbok; Stolthet och fördom. Elizabeth Bennet; didaktik; svenskämnet; gymnasieskolan; komparativ metod;

  Sammanfattning : This thesis analyses protagonist Elizabeth Bennet in Jane Austen’s book Pride and Prejudice (1813) and protagonist Bridget Jones in Helen Fielding’s book Bridget Jones' Diary (1996) from a gender theory perspective. I use a comparative method to analyse how two themes are portrayed in the books: family and marriage and education and career. LÄS MER

 2. 2. Elizabeth Bennet vs Katniss Everdeen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Filippa Lindsjö; [2016]
  Nyckelord :Feminism; heroism; feminist; feministisk förebild; heroine; hjältinna; Jane Austen; Pride and Prejudice; Elizabeth Bennet; Suzanne Collins; The Hunger Games; Katniss Everdeen; dystopisk litteratur; dystopian literature for young adults; Stolthet och fördom och zombier; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Analys av hjältinnan utifrån ett feministiskt perspektiv. En jämförelse mellan Jane Austens hjältinna Elizabeth Bennet i Pride and Prejudice och Suzanne Collins hjältinna Katniss Everdeen i The Hunger Games... LÄS MER

 3. 3. Characterization in Social Satire : A comparative analysis of the heroines Elizabeth Bennet in Jane Austenʼs Pride and Prejudice, and Becky Sharp in William Makepeace Thackerayʼs Vanity Fair

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Berggren; [2016]
  Nyckelord :Austen; Thackeray; Elizabeth Bennet; Becky Sharp; Characterization; Social Satire; Gender; Austen; Thackeray; Elizabeth Bennet; Becky Sharp; Karaktärisering; Samhällssatir; Genus;

  Sammanfattning : This essay presents a comparative analysis of the characterizations of the female protagonists Elizabeth Bennet in Jane Austen̕ s Pride and Prejudice (1813), and Becky Sharp in William Makepeace Thackeray̕ s Vanity Fair (1847-1848). The analysis is conducted from a gender perspective, and with the use of feminist criticism. LÄS MER

 4. 4. "Hon har ju blivit brun som en piga" - en nyhistorisk analys av Jane Austens karaktär Elizabeth Bennet i romanen Stolthet och fördom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Marie Andersson; [2012]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; Jane Austen; kvinnoideal; tidig feminism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huvudkaraktären Elizabeth Bennet skiljer sig från andra kvinnor i sin samtid när det gäller kvinnoidealet,om hon kan räknas som en tidig feminism och hur hennes syn på äktenskapet är.... LÄS MER

 5. 5. Originalet och den lättlästa : En jämförelse av språket i Stolthet och fördom i två olika versioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Therese Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här C-uppsatsen undersöker hur det lättlästa språket ser ut i en bearbetning av Jane Austens Stolthet och fördom. Med hjälp av begreppen läsbarhet, textbindning och inferensär syftet att utreda hur språket i den lättlästa bearbetningen ser ut i jämförelse med originalet samt vad som ändrats och/eller tagits bort och vad det kan få för konsekvenser. LÄS MER