Sökning: "analys ur ett företagsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden analys ur ett företagsperspektiv.

 1. 1. Predicting and Explaining Customer Churn for an Audio/e-book Subscription Service using Statistical Analysis and Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Kajsa Barr; Hampus Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Statistics; Machine learning; customer churn; random forest; logistic regression; Statistik; Maskininlärning; random forest; logistisk regression; kundbortfall;

  Sammanfattning : The current technology shift has contributed to increased consumption of media and entertainment through various mobile devices, and especially through subscription based services. Storytel is a company offering a subscription based streaming service for audio and e-books, and has grown rapidly in the last couple of years. LÄS MER

 2. 2. Kroppspositivism : provdockor och modeller som visuellt kommunikationsverktyg för större storlekar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Gustafsson; Ellinor Carlström; [2019]
  Nyckelord :body positivism; body image; the female body; plus size; standard size; mannequin; model; size range; Kroppspositivism; kroppsbild; kvinnokroppen; över norm; normstorlek; provdocka; modell; storleksspann;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två svenska modeföretag, Modefabriken och Klädverket, som båda påstår sig vara kroppspositiva visar detta i praktiken. Studien är genomförd inom ämnet textilt management. Studien är ur ett företagsperspektiv, men har även genererat inblickar från ett konsumentperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Konsumentens förändrade köpbeteende påverkar småstadshandeln : En analys av e-handelns effekter på modebutikerna i småstäder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linn Eksberg; Emelie Rydin; [2019]
  Nyckelord :Digitization; E-commerce; Physical fashion stores; Small cities; Structural change; Digitalisering; E-handel; Fysiska modebutiker; Småstäder; Strukturförändring;

  Sammanfattning : De fysiska modebutikerna står inför stora utmaningar och man spår en massiv butiksdöd framöver. Främst drabbas detaljhandlarna i småstäder som idag står inför en ökad konkurrens från e-handeln som är tillgänglig dygnet runt och som kan erbjuda ett överlägset produktutbud. LÄS MER

 4. 4. Användaracceptans till digitala betalningsmedel : En empirisk studie om fysiska butikers acceptans till nya digitala betalningsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ellinor Auinger Brodin; Olivia Borgström; [2019]
  Nyckelord :Digitala betalningsmedel; Fysiska klädbutiker; TAM; TOE; Användaracceptans;

  Sammanfattning : Den traditionella detaljhandel har utsatts för en ökad konkurrens från e-handelsföretag och måste idag kunna erbjuda liknande förutsättningar för att behålla sina kunder. Idag är digitala betalningsmedel en allt mer förekommande betalningsmetod i affärer. LÄS MER

 5. 5. Media som kritisk granskare : en kvalitativ studie om medierapporteringen av hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Charlotte Malmberg; Agnes Provén; [2018]
  Nyckelord :Content analysis; qualitative study; thematic analysis; interpretative approach; sustainability reporting; sustainability; media; legitimacy theory; Media Agenda Setting Theory; Actor-Network Theory; Innehållsanalys; kvalitativ studie; tematisk analys; interpretativistiskt angreppssätt; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsarbete; media; legitimitetsteori; Media Agenda Setting Theory; Actor-Network Theory;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har hållbarhetsrelaterade ämnen tagit allt större plats, både inom vetenskapen och också populärvetenskapen. Tidigare forskning visar att hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete oftast studeras ur ett företagsperspektiv. LÄS MER