Sökning: "analysera VIN"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden analysera VIN.

 1. 1. Factors influencing interpersonal variability in plasma enterolactone concentration

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Elin Hålldin; [2016]
  Nyckelord :enterolactone; lignans; interpersonal variability; intestinal microflora; phytoestrogens; plasma;

  Sammanfattning : Lignans are biologically active diphenolic plant compounds with potential health affecting properties. Some epidemiological studies have demonstrated that a high lignan intake is associated with risk reduction of several chronic diseases such as breast, prostate and colorectal cancer as well as cardiovascular disease. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av kompletterande funktioner till köket : med en yngre målgrupps behov i fokus

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Rehnberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar examensarbete för kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 och innefattar 22,5hp. Kursen ingår inom fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap. Examensrapporten är skriven av Julia Rehnberg som är student på Karlstads universitet. LÄS MER

 3. 3. Investera i vin som alternativ tillgång? - En avkastningsanalys av franska investeringsviner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Blomqvist; Robert Svensson; [2012]
  Nyckelord :diversifiering; Alternativa investeringar; överavkastningar; Jensens alfa; Sharpekvot.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Investera i vin som alternativ tillgång? - En avkastningsanalys av franska investeringsviner Seminariedatum: 2012-08-28 Kurs: NEKH01 – Kandidatuppsats Författare: Kristoffer Blomqvist and Robert Svensson Handledare: Erik Norrman Nyckelord: Alternativa investeringar, diversifiering, överavkastningar, Jensens alfa, Sharpekvot. Syfte: Syftet med studien är att analysera en vinportföljs möjligheter till överavkastningar i jämförelse med ett marknadsindex samt utforska portföljens diversifieringskvaliteter. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs kvinnor och män i svenska mattidningar? : En kvantitativ innehållsanalytisk undersökning ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Engström; [2012]
  Nyckelord :kvantitativ innehållsanalys; mattidningar; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur män respektive kvinnor framställs i tre svenska mattidningar: Elle Mat & Vin, Buffé samt Allt om Mat. Endast bildmaterial av redaktionell karaktär har undersökts. LÄS MER

 5. 5. Dekantering - Vad har tiden för betydelse?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sophie Andersson; Catrin Fursjö; [2011-02-18]
  Nyckelord :Dekantering; vin; sensorisk analys;

  Sammanfattning : Dekantering innebär att vinet hälls från flaskan till en karaff. Detta görs för att separera vinet från eventuell fällning samt för att vinet ska få kontakt med syre. Det finns många åsikter om dekantering och hur lång tid innan konsumtion av vinet dekanteringen bör göras. LÄS MER