Sökning: "analysera affischer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden analysera affischer.

 1. 1. 30 YEARS OF JUST DO IT, ARE THEY CRAZY ENOUGH? En kvalitativ semiotisk och retorisk analys av Nikes Just Do It-kampanj Dream Crazy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Gerke; Andreas Moberg; Ida Tilemo; [2019-07-01]
  Nyckelord :Varumärke; Politisering; Retorik; Semiotik; Nike;

  Sammanfattning : Syfte: Vår studie ämnar att analysera hur Nike skapar mening i sin kommunikation och hur den relaterar till den moderna samhällskontexten. Genom analysen förväntar vi därmed oss kunna urskilja vilka värderingar och budskap som varumärket Nike laddas med. LÄS MER

 2. 2. The Concept Validation of A Communicative Oven Door

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :XIAOQI SONG; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes the process of designing an oven door which provides a new way of interaction between the users and the oven. And this is the final project of the Industrial Design Master at Jönköping University. LÄS MER

 3. 3. Konsten att övertyga : En kvalitativ innehållsanalys av valkampanjerna i samband med den brittiska folkomröstningen under 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Patrik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :David Cameron; Britian Stronger In Europe; Boris Johnson; Vote Leave take back control; Retorik; Kvalitativ innehållsanalys; Politisk Kommunikation; Brexit;

  Sammanfattning : Syftet med följande undersökning var att analysera korrelationerna mellan valkampanjerna Britian Stronger In Europe och Vote Leave, Take Back Control i förhållande till retorikens tre element ethos (trovärdighet), logos (förnuft) och pathos (känslor). Utifrån en kvalitativ innehållsanalys har valkampanjernas dokument, rapporter, affischer, tal och videoklipp analyserats för att presentera korrelationerna faktorerna emellan. LÄS MER

 4. 4. Tintin och Den Porträtterade Icke-Demokratin : Tecknade serier som en kulturhistoriskt källa eller komplement till undervisning inom historia.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christian Egelström; [2018]
  Nyckelord :Tecknade serier; serieböcker; ledarskap; diktatur; icke-demokratiska uttryck; förtryck; Tintin; Hergé; Michael F. Scholz;

  Sammanfattning : Användningen av serietidningar inom historisk forskning har ökat och kan jämföras med romaner, fiktion, filmer och affischer. Michael F. Scholz, en tysk professor i modern och samtida historia, har lyft flera argument för att använda serietidningar inom modern historia. LÄS MER

 5. 5. Imagery of propaganda posters in Peoples Republic of China

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Isabel Johannesson; [2015]
  Nyckelord :Propaganda; grafisk- och visuell design; Kina; affischer; propagandaaffischer; bildspråk; bildanalys; semiotik.;

  Sammanfattning : Dagens samhälle ger oss tillgång till en värld av information om dåtid, nutid och framtid, framför allt i Väst och i områden som för tillfället är intressant ur ett medialt perspektiv. Denna studie lyfter fram det stora kulturarv som Kina innehar i form av propagandaaffischer, som under 1900-talet hade en central roll i landets samhällsuppbyggnad och reformering. LÄS MER