Sökning: "analysera en situation i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden analysera en situation i skolan.

 1. 1. Hållbar utveckling i svenska läroböcker för gymnasiekemi : En litteraturstudie av läromedel för gymnasiekurserna Kemi 1 och Kemi 2.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Hampus Norlander; [2020]
  Nyckelord :Keywords Chemistry; secondary education; sustainable development; textbooks; Nyckelord: Gymnasiet; Hållbar utveckling; kemi; Läromedel;

  Sammanfattning : År 2011 antogs en ny läroplan i Sverige, där större fokus lades på hållbar utveckling än i tidigare läroplaner i såväl skolan som helhet, men också bland annat ämnesplanerna för Kemi 1 & 2 (Skolverket, 2018; Skolverket, 2011). I anslutning till detta publicerades nya läromedel som skulle överensstämma med den nya läroplanen. LÄS MER

 2. 2. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 3. 3. Analysis of load capacity in the low voltage network for different electricity load scenarios in Hammarby Sjöstad, Stockholm.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Laura Pomares Bleda; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden’s population is growing rapidly, especially in the southern areas like Stockholm, where the electricity consumption is higher. Therefore, more electricity will need to be transported from north to south, from where it is produced to where it is consumed. The current electric infrastructure, i.e. LÄS MER

 4. 4. Milk as a Service : Exploring the Concepts of Servitization and Digitalization in the Business Model of an Incumbent Manufacturing Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matilda Furberg; Anna Naumburg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Digitalization; Business Model Innovation; Value Creation; Tjänstefiering; digitalisering; affärsmodellsinnovation; värdeskapande;

  Sammanfattning : Due to digitalization as a technology shift, many incumbent manufacturing firms face challenges to maintain their position on the market. One solution to tackle this technology shift is by servitization, which has shown great opportunities for value creation in various industries. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av yrkesroll: specialpedagog. : En kvalitativ studie om specialpedagogens yrkesroll inom elevhälsan och i det praktiska arbetet med elever med problematisk frånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peggy Emanuelsson; Malin Raab Obermayr; [2019]
  Nyckelord :Elevhälsa; hemmasittare; problematisk frånvaro; skolk; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med vår intervjustudie är att analysera specialpedagogens konstruktioner beträffande det praktiska arbetet och yrkesrollen inom elevhälsan relaterat till elever med problematisk frånvaro. En av studiens teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktivism där individen betraktas som en social varelse som genom interaktion, samarbete och kommunikation konstruerar och rekonstruerar social verklighet. LÄS MER