Sökning: "analysera hemsida"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden analysera hemsida.

 1. 1. E-postens påverkan på studenters konsumtion av digitala erbjudanden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johanna Iivanainen; [2019]
  Nyckelord :Erbjudanden; Studenter; E-post; E-brev Konsumtion;

  Sammanfattning : En fördel med att vara studerande i Sverige är att man får ta del av reducerat pris på exempelvis kommunaltrafiken, litteratur, kläder och resor. E-post är idag ett av de snabbaste verktyget man kan använda sig av för att nå ut till flera människor samtidigt. LÄS MER

 2. 2. A Study on Comparison Websites in the Airline Industry and Using CART Methods to Determine Key Parameters in Flight Search Conversion

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Hansén; Axel Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :True positives; true negatives; false positives; false negatives; Classification Trees; Random Forest; SMOTE; ROSE; ROC; AUC; LCC; meta-search engine; Online Travel Agency; Gini impurity index; Sann negativ; sann positiv; falsk positiv; falsk negativ; klassificationsträd; Random Forest; SMOTE; ROSE; ROC; AUC; jämförelsehemsida; resebyrå; Gini koefficient;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in applied mathematics and industrial engineering and management aimed to identify relationships between search parameters in flight comparison search engines and the exit conversion rate, while also investigating how the emergence of such comparison search engines has impacted the airline industry. To identify such relationships, several classification models were employed in conjunction with several sampling methods to produce a predictive model using the program R. LÄS MER

 3. 3. Handboll som integrationsarena? : En studie om hur elithandbollsföreningar arbetar med inkludering och integrering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joel Lundin; [2019]
  Nyckelord :Handboll; integration; inkludering; tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att identifiera och analysera hur svenska elithandbollsföreningar arbetar med frågor om integration och inkludering. Följande frågeställningar ställdes: Vilka riktlinjer och policydokument finns för integreringsarbete utfärdat av Svenska handbollsförbundet? Hur framträder integreringsarbete på elithandbollsföreningars hemsidor? Hur talar företrädare för elithandbollsföreningar om integrering och inkludering? Metod I uppsatsen används en kvalitativ ansats och studien inspireras av innehållsanalys av dokument och intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Deep Reinforcement Learning in Real-time Bidding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Oskar Stigland; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; reinforcement learning; markov decision process; neural network; deep Q-network; real-time bidding; online display advertisement; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Real-time bidding is getting increasingly popular for buying and selling online display advertisement. This has spurred a research interest into how to design optimal bidding algorithms, with advances during the last two to three years focusing heavily on reinforcement learning. LÄS MER

 5. 5. Analys av skottstatistik från de tre främsta herrfotbollsligorna i Europa : La Liga, Premier League och Serie A

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Josefine Hermansson; Amanda Stolpe; [2018]
  Nyckelord :attack; football; goal; shot; statistics; zone; attack; fotboll; mål; skott; statistik; zoner;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the study is to investigate the two topteams and two bottomteams scoring statistics from the three top soccer leagues in Europe during the 2016/2017 season. From which zone are the shots taken which results in goals? From which zone are the shots taken on the goal, but do not result in goals? From which zone are the shots taken that end up outside the goal? From which zone are the shots taken that are blocked by opponents? Methods: A quantitative method was used where data was obtained from a website called www. LÄS MER