Sökning: "analysera hemsidor"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden analysera hemsidor.

 1. 1. Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Naida Lindov; Josefin Lindström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 - Pandemi; Äldre; Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa; Aktivitetsförlust; Aktivitetsutanförskap; Chefer; Occupational Therapy COVID-19; Pandemic; Elderly; Social exclusion; Loneliness; Mental illness; Occupational deprivation; Occupational alienation; Managers; Occupational Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER

 3. 3. Kan naturen älskas ihjäl? : Om vikten av kommunikation för att naturen ska kunna nyttjas hållbart. En fallstudie av Vålådalens Naturreservat.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Johanna Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Vålådalens Naturreservat; naturturism; information; kommunikation; hållbart nyttjande;

  Sammanfattning : Intresset för naturturism ökar världen över och resulterar ofta i negativ påverkan på naturen. I Sverige är naturen avgörande för landets möjligheter att vara ett välbesökt resmål. LÄS MER

 4. 4. Hur är webbaserat stöd till barn i familjer med substansmissbruk format - Sammanställning och analys av webinnehåll från stat, kommuner, regioner, länsstyrelser samt frivilligorganisationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sophia Hilltun; [2020]
  Nyckelord :Barn anhöriga; Communicating with children and adolescents; Hälsokommunikation; Internet stöd barn; Stöd barn missbrukande föräldrar;

  Sammanfattning : Barn till föräldrar med substansmissbruk är en utsatt grupp då denna målgrupp lätt glöms bort eller inte ses av samhället. Att växa upp i en miljö med missbruk ökar risken för eget substansmissbruk eller psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens inverkan på redovisningsarbetet : En kvalitativ studie om redovisningsproduktens kvalité

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktoria Boman; Hannah Kallaanvaara; [2020]
  Nyckelord :accounting; digitization; accounting processes; box-ticking; accounting quality; automation; redovisning; digitalisering; redovisningsprocess; box-ticking; redovisningskvalité; automatisering.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, och den snabba utvecklingen gör att redovisningsbranschen utmanas i allt större utsträckning än tidigare. Till följd av detta har det uppstått omfattande förändringar i redovisningskonsulternas dagliga arbete vilket påverkar redovisningsbranschen i stort. LÄS MER