Sökning: "analysera media"

Visar resultat 1 - 5 av 964 uppsatser innehållade orden analysera media.

 1. 1. “Det ena utesluter inte det andra” : En kvalitativ studie om socialsekreterares förutsättningar att arbeta med våldsutsatta män i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linus Börjesson; Daniel Fatahi; [2024]
  Nyckelord :Men subjected to violence; domestic violence; social worker; norms; underreporting; Våldsutsatta män; VNR våld i nära relation ; socialsekreterare; normer; mörkertal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterarnas arbete med våldsutsatta män i nära relation (VNR) genom att undersöka arbetsmoment såsom information, bemötande, rutiner, insatser och samverkan inom socialtjänsten. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer från sex socialsekreterare inom socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Digitala hjältar eller etiska skurkar? : En kvantitativ innehållsanalys om användningen av oetiska och etiska metoder, samt andrafiering i konfrontationsvideos publicerade på Dumpen.se.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nora Edin; Olivia Filipson; [2024]
  Nyckelord :Professional journalism; citizen journalism; media ethics; othering; Dumpen; confrontation; Professionell journalistik; medborgarjournalistik; medieetik; andrafiering; Dumpen; konfrontation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att, ur ett medieetiskt perspektiv, analysera vilka oetiska och etiska metoder som organisationen Dumpen använder samt att granska hur individer som söker kontakt med barn i sexuellt syfte andrafieras. Detta för att bidra med kunskap till forskningen kring journalistik och medieetik. LÄS MER

 3. 3. “Det är en äcklig verklighet som inspirerar min musik” : En netnografisk studie om gangsterrappens koppling till gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisia Appo; Laura Youssefi; [2024]
  Nyckelord :Gang crime; Gangster rap; Youth; Social work; Youtube; Gängkriminalitet; Gangsterrap; Ungdomar; Socialt arbete; Youtube;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, genom en netnografisk undersökningsmetod, få en större inblick för hur gängrelaterade brott och den kriminella livsstilen porträtteras i musikgenren gangsterrap. Materialet som analyserats består av 25 låtar av fem olika svenska rapartister på den sociala medieplattformen Youtube. LÄS MER

 4. 4. Hjältarna i kvartsfinalen mot kritiserade bronsmedaljörer : En kvalitativ textanalys om gestaltningar av herr- och damlandslaget i fotboll vid vinst och förlust under VM

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Träff Jonsson; Zain Serop; [2024]
  Nyckelord :Embodiment; representation; framing; gender; gender roles. agenda-setting theory.; Gestaltning; representation; inramning; genus; könsroller; dagordningsteorin.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur Sveriges herr- och damlandslag i fotboll representerades i media under VM 2018 och VM 2023. Syftet med studien var att bidra med ökad förståelse och kunskap om hur mediegestaltningen ser ut och hur gestaltningsmönster kan variera beroende på kön och prestation. LÄS MER

 5. 5. TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare : - Inom Elektronisk Word-Of-Mouth

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lorita Maqedonci; Vanesa Voca; [2024]
  Nyckelord :EWOM; positiv negativ WOM; e-handel; OCR; IACM; TikTok; och sociala medier;

  Sammanfattning : Titel: TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare – Inom elektronisk Word-Of-Mouth. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lorita Maqedonci och Vanesa Voca Handledare: Martin Ahlenius Datum: 2024 - Januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur recensioner på TikTok påverkar användare genom elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM). LÄS MER