Sökning: "analysmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet analysmetoder.

 1. 1. Verifiering av EliA-metoden för analys av reumatoid faktor IgM och anti-CCP IgG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sana Kumbaric; Lejla Odobasic; [2019]
  Nyckelord :ACR; CMIA; nephelometry; autoantibodies; verification; ACR; CMIA; nefelometri; autoantikroppar; verifiering;

  Sammanfattning : Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste autoimmuna sjukdomen och prevalensen är 0.5-1.0% av populationen i industriella länder. Diagnos av RA sker bland annat genom analys av markörerna reumatoid faktor (RF) samt antikroppar mot cykliskt citrullinerad peptid (anti-CCP). LÄS MER

 2. 2. CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT GROWTH FACTOR BASED COSMECEUTICALS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Cosmeceuticals; applied biochemistry; protein; protein analysis; tillämpad biokemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Skin integrity is something that matters to a lot of people since it makes up a protective barrier but also contributes to a beautiful appearance. To maintain skin integrity there is a wide range of skin care products on the market to choose from. However, lately one particular product group called "cosmeceuticals” have increased. LÄS MER

 3. 3. Arkitektoniska kvaliteter i ett arktiskt klimat : Ett gestaltningsförslag baserat på principer och strategier för klimatanpassat bostadsbyggande

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Arctic; Subarctic; Winter Cities; Northern Climate; Climate Adapted; Residential Building; Ar- chitecture; Architecture Quality; Urban Design; Kiruna; Arktisk; Subarktisk; Vinterstäder; Nord- ligt klimat; Klimatanpassad; Bostadsbyggande; Ar- kitektur; Arkitektonisk kvalitet; Urban design; Kiruna;

  Sammanfattning : Städer och samhällen har under det senaste seklet utvecklats och exploaterats längre norrut men med en avsaknad av ett tydligt arkitektoniskt formspråk anpassat för ett arktiskt och subarktiskt klimat. Somliga forskare hävdar att städer och byggnader i dessa klimat till stor del baseras på universella arkitektoniska och urbana principer, som egentligen är bättre lämpade i tempererade klimat. LÄS MER

 4. 4. Vad är viktigt, på riktigt, för oss? : En kvalitativ studie om en organisations villighet och förväntan att ta sig an innovation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Daniel Richardsson; [2019]
  Nyckelord :community readiness; innovation; organizational psychology; innovation; organisationspsykologi; community readiness;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studien har två syften: att, i en utvald statlig myndighet, 1) undersöka organisationens villighet till innovation och 2) att utforska vad som är allmänt kännetecknande för att ta sig an innovation i organisationen. Utgångspunkten är sju anställdas perspektiv och upplevelser kring hur deras myndighet och organisation arbetar med innovation. LÄS MER

 5. 5. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Nyckelord :skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Sammanfattning : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. LÄS MER