Sökning: "analysmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet analysmetoder.

 1. 1. All läsning börjar med ett val- en intervjustudie om bokval med elever i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Nilsson; [2020-02-28]
  Nyckelord :Bokval; läsmotivation; valprocesser; förhandlingar; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Vad, hur och varför elever gör ett visst bokval behandlas i den här studien. Syftet är attundersöka hur elever väljer skönlitterära böcker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Analys och tolkning : Bach A moll grave

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Gabriel Coxner; [2020]
  Nyckelord :Analys; tolkning; Bach; motiv; form; baslinje; harmonik;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker svar på frågan: Hur kan arbete med analys av ett stycke påverka den musikaliska tolkningen av musiken? Detta har jag valt att undersöka på första satsen ur solo sonat no 2 i a moll BWV 1003 av J.S Bach. Jag använder mig av traditionella analysmetoder och undersöker främst form, motiv, baslinje och harmonik. LÄS MER

 3. 3. Development and validation of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Josefine Sundgren; [2020]
  Nyckelord :HIV-1; qPCR; Octapharma; Taqman; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The major problem when developing primers and probe sets for detection of HIV-1 is its high genetic variability and strong ability to mutate. HIV-1 is divided into four groups, M, N, O, P based on genetic similarities, and there are more than 70 different circulating recombinant forms. LÄS MER

 4. 4. Vad är ett matematiskt problem? : En studie om 13 gymnasieelevers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rami Matti; [2020]
  Nyckelord :High school students; mathematical problem; mathematics textbooks; perceptions.; Gymnasieelever; läromedel; matematiska problem; uppfattningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga 13 gymnasieelevers uppfattningar om problemlösningsuppgifter i matematik. I studien användes individuella intervjuer som datainsamlingsmetod. Frågorna rörde elevernas syn på matematiska problem i stort samt deras syn på om uppgifterna i deras läromedel var problem eller ej. LÄS MER

 5. 5. STENOSGRADERING I CAROTIS INTERNA - MAXIMAL SYSTOLISK FLÖDESHASTIGHET JÄMFÖRT MED HASTIGHETSKVOT OCH SLUTDIASTOLISK FLÖDESHASTIGHET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Heba Alzahar; [2020]
  Nyckelord :Arteria carotis communis; arteria carotis interna; hastighetskvot; maximal systolisk flödeshastighet; slutdiastolisk flödeshastighet och stenosgrad;

  Sammanfattning : Ultraljud av halsartärer är en duplexultraljud undersökning som har en förmåga att avbilda samt mäta flödeshastigheten i halskärlen. Med undersökningen kan eventuella förändringar i form av plack, stenoser samt ocklusioner utredas i halsens artärer. LÄS MER