Sökning: "analysverktyg"

Visar resultat 16 - 20 av 776 uppsatser innehållade ordet analysverktyg.

 1. 16. Digital didaktisk design i företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrine Wendel; [2019]
  Nyckelord :digital design; didaktik; TPACK; verksamhetsteori; Lgy11; företagsekonomi; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Lgr11/Lgy11-revideringens effekt ett par månader efter att den trätt i kraft. Revideringen handlar om att integrera digital kompetens i undervisningen, till skillnad mot att använda digitala medel. LÄS MER

 2. 17. "Man ska inte hänga upp sig på språket" : En diskurspsykologisk studie kring pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linda Nykänen; Izabela Zajac; [2019]
  Nyckelord :socialkonstruktionism; diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; inkludering; delaktighet; kommunikation; barn med utländsk bakgrund; pedagoger; intervjuer; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer i pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext. De frågeställningar som använts för att uppfylla studiens syfte är: Hur talar pedagoger om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolan? samt Vilka arbetssätt talar pedagoger om för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket? Studien har socialkonstruktionism och diskursanalys som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 18. Hur arbetar NO-lärare med naturvetenskapliga språket i klassrummet? : En analys av NO-undervisning genom epistemologiska riktningsgivare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Berglund; [2019]
  Nyckelord :NO-undervisning; begreppsintroduktion; epistemologiska riktningsgivare;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur NO-lärare arbetar med det naturvetenskapliga språket i grundskolans årskurs 9. Studien försöker även ta reda på hur många begrepp en lärare använder under en observation för att synliggöra innehållet. Studien analyserar lärarens språk genom att använda epistemologiska riktningsgivare som analysverktyg. LÄS MER

 4. 19. Implementering av dataanalys i en CRM-organisation : En studie om effekten av implementering av dataanalys i marknadsföringssyfte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Fyrvald; Ebba Holmström; Niklas Palm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Customer Relationship Management (CRM) har blivit en självklar del i många företags arbete med att behålla och attrahera nya kunder. På flera transaktionstäta marknader blir CRM-verksamheten mer och mer datadriven, där avancerad dataanalys och personanpassade erbjudanden är växande fenomen med syfte att knyta kunden till varumärket. LÄS MER

 5. 20. Porträttering av karaktärer med psykisk ohälsa i skräckfilm : En semiotisk analys av porträttering av psykisk ohälsa i skräckfilm.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; Annie Österdahl; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; stereotypes; horror movies; attitude; deviant behavior; Psykisk hälsa; stereotyp; skräckfilm; förhållningssätt; avvikande beteende.;

  Sammanfattning : Syftet av denna kvalitativa studie var att undersöka hur karaktärer som framställs med psykisk ohälsa porträtteras i skräckfilm samt hur de övriga karaktärerna i filmerna förhåller sig till dem. Med hjälp av semiotiska analysverktyg, neoformalism och stereotypiska kategorier som teori och metod avslöjade vi underliggande meningar i filmerna genom att observera karaktärernas beteende och estetiska egenskaper i bakgrunden. LÄS MER