Sökning: "analysverktyg"

Visar resultat 16 - 20 av 869 uppsatser innehållade ordet analysverktyg.

 1. 16. Med läsarsiffror som dagordningssättare : en studie om analysverktyg och läsarens indirekta påverkan på journalisten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Fredrik Fahlman; Fredrik Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :Agenda Setting Theory; Online journalism; Web Editors; Interview study; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is an interview-based study that aims to test the validity of the Agenda Setting Theory. As it was written before the Information Age, it claims that the public agenda (readers) have no real influence over the media agenda (newspapers). LÄS MER

 2. 17. Narrativa strukturer i videospelet God of War : Ett utforskande av möjligheten att använda svenskämnets litterära analysverktyg i en spelanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Helena Karlsson Pacheco; [2020]
  Nyckelord :Narratologi; reader-response; textuniversum; narrativ fantasi; videospel; litteraturundervisning; svenska;

  Sammanfattning : Det finns i skrivande stund en ökad efterfrågan på videospel i litteraturundervisningen i svenskämnet. För att inkluderingen ska ske friktionsfritt underlättar det att kunna använda analysverktyg som redan är vedertagna för svensklärare. LÄS MER

 3. 18. Hur svårt kan det vara? : En granskning av problemlösningsuppgifter i två läromedel för årskurs 6

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emma Svensson; Therese Västerlund; [2020]
  Nyckelord :Läromedel; läromedelsgranskning; problemlösning; problemlösningsuppgifter; strategier; uppgifter; årskurs 6;

  Sammanfattning : Studien är en läromedelsgranskning med syftet att undersöka problemlösningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 6 och Prima Formula 6. Studien ämnade att undersöka hur uppgifterna i läromedlens problemlösningskapitel som var utformade för att ge eleverna möjligheten att välja metod själv. LÄS MER

 4. 19. Trassel i genusdjungeln : En studie i förskollärares förhållningssätt till genus och normer i barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hanna Damm; Malin Holmer; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; Barnböcker; Genus; Förskola; Barn;

  Sammanfattning : Denna studie kombinerar genus och barnböcker för att problematisera hur några förskollärare förhåller sig till genus och om deras resonemang avspeglar sig i de böcker de väljer ut till sin förskoleavdelning. Studien utgår från feministisk poststrukturalism men vi använder även Hirdmans genusordning som analysverktyg. LÄS MER

 5. 20. Går du till en bilmek och han ska ta av däcket på ett speciellt sätt, kommer ju du inte där och säger något" En kvalitativ studie om vårdnadshavares inflytande och delaktighet under inskolningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Colméus Linda; Hanna Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Förskola; Inflytande; Foucault; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vårdnadshavares möjligheter till inflytande och delaktighet under inskolningen. De forskningsfrågor som studien grundats på är; vilket inflytande anser sig vårdnadshavarna ha under inskolningen? Vilket inflytande ges vårdnadshavarna under inskolningen enligt förskollärarna? Bidrar de olika inskolningsmetoderna till olika former av inflytande eller delaktighet? Metoden som användes i studien var kvalitativa intervjuer. LÄS MER