Sökning: "analytical reasoning"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden analytical reasoning.

 1. 1. Male Victims of Conflict-Related Sexual Violence in Uganda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ida Lyng Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Conflict-Related Sexual Violence; Sexual and gender-based violence; men; male victims; Gender identity; Masculinities; Hegemonic masculinity; Uganda;

  Sammanfattning : Abstract This research is dedicated to increasing the understanding of the phenomenon of conflict-related violence against men. The topic of conflict-related violence against men has through history been unnoticed, unaddressed, and unrecognized in the field of gender-based violence. LÄS MER

 2. 2. Farm T(hr)o(ugh) School - The Role of place-based education in Short Food Supply Chains

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Pia Jahn; [2022]
  Nyckelord :short food supply chains; local food supply; place-based education; sustainability transitions; multi-level perspective; hybrid actors; social practice theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Present master thesis investigates the role of 4 chosen place-based educational initiatives in Austria which are actively engaged in local short food supply chains (SFSCs). Those supply chains are defined by close geographical and social relations between supply chain actors and a limited number of intermediaries. LÄS MER

 3. 3. Demokratin i läroboken : En studie om framställningen av demokrati i samhällskunskapsböcker för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rick Ling; [2022]
  Nyckelord :democracy; social science; upper secondary school; textbook;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how social science textbooks for upper secondary schools portrays the term “democracy”. Additionally, the study aims to examine the similarities and differences between the textbooks and determine the prevailing overall perspective on democracy. LÄS MER

 4. 4. Taking Action to Digitize Anew : The case of the SÖFUK art database and the implications of obsolescence in the public sector

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Nylund Heidi; [2022]
  Nyckelord :Artworks; Database; Digitization; Obsolescence; Public Sector;

  Sammanfattning : The thesis sets out to examine a digitization project of an obsolete art database that was issued by the Finnish joint municipal authority Finlands Svenska Förbund för Utbildning och Kultur (SÖFUK) and KulturÖsterbotten through questions on obsolescence, the reasoning behind using an obsolete database for so long, elements that characterize digitization work in municipal settings and the challenges such a project brings forth. The SÖFUK art database functions as a case study that is being examined through action research supported by previous research on obsolescence and the different approaches to digitization within the humanities; mass, critical, and slow digitization. LÄS MER

 5. 5. "Betyget är en symbol. Bedömningen är substansen bakom symbolen." : En studie om fyra gymnasielärares syn på ämnet samhällskunskap samt på bedömning och betygssättning i ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Kalle Forsgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to examine teachers reasoning about assessment and grades in the subject social studies in upper secondary school. Furthermore, the study aims to examine what subject view the teachers express and whether a coherence can be seen in the teacher’s statements. LÄS MER