Sökning: "analytiker"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet analytiker.

 1. 1. Ekokardiografi: jämförelse av erfarenhetens betydelse vid mätningar av strain och strain rate i vänster kammare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sinan Baker; Odai Alcharif; [2019]
  Nyckelord :Global Longitudinal Strain GLS ; Myocardium; Speckle tracking; Transthoracic Echocardiography TTE ; Global Longitudinell Strain GLS ; Hjärtmuskel; Speckle tracking; Transthorakal ekokardiografi TTE ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ekokardiografi har en betydande roll i diagnostisering av vänster kammare. Genom undersökning av segmentell och global longitudinell strain samt strain rate kan regional och global kinetik bedömas. LÄS MER

 2. 2. Credit Risk and Asset Correlation Modelling for the Swedish Market: A Comparative Analysis

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Axel Jönsson; Ludvig Hamilton; [2019]
  Nyckelord :Credit Risk; Economic Capital; Value-at-Risk; Intra-sector correlation; Inter-sector correlation; Copula; Basel III; Kreditrisk; Ekonomiskt kapital; Value-at-Risk; Intra-sektorkorrelation; Inter-sektorkorrelation; Copula; Basel III;

  Sammanfattning : In order to ensure solvency, financial institutions must evaluate their credit risk exposure and determine how much economic capital is required to hold as a cushion. This thesis compares three factor models, namely Asymptotic Single Risk Factor (“ASRF”), Inter-sector and Intra-sector factor models and evaluates how their different characteristics affect the economic capital outcomes. LÄS MER

 3. 3. Aktieanalytiker och Earnings Management –En kvalitativ studie om earnings management påverkan på kapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Johnson; Max Ribarits; [2018-08-07]
  Nyckelord :Earnings Management; analytiker; värdering; identifiering; hantering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Earnings management innefattar att ledningen i företag utnyttjarhandlingsfriheten inom IFRS för att manipulera de redovisade siffrorna. Earningsmanagement är ett vanligt förekommande fenomen som påverkar kapitalmarknaden enligttidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Outlier-Robust Dynamic Portfolio Optimization based on Bear-Bull-Regimes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Emil Eliasson; Linus Hamlin; [2018]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The work in this thesis is meant to improve an existing algorithm described in Nystrup (2017). As the original model uses a normal distribution to approximate the daily logarithmic returns, the authors of this thesis aim to improve the approximation by using Student’s t-distribution which may be a better approximation of financial data. LÄS MER

 5. 5. Aktierekommendationers påverkan på abnormal avkastning : En studie av Stockholmsbörsen 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Spånberger; Per Westlund; [2018]
  Nyckelord :aktierekommendationer; abnormal avkastning; analytiker; prispresshypotesen;

  Sammanfattning : Denna studie berör aktierekommendationers påverkan på abnormal avkastning. Studien undersöker rekommendationer utgivna under 2017 av professionella analytiker för aktier på Stockholmsbörsen och diskuterar skillnader mellan positiva och negativa rekommendationer, samt skillnader mellan marknader med olika stor konkurrens bland analytiker. LÄS MER