Sökning: "analytisk dualism"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden analytisk dualism.

 1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 2. 2. Med uppdrag att anta utmaningen : Strategier och förutsättningar för första linjens chef inom kommunal äldreomsorg för att möta verksamhetens kompetensförsörjningsbehov i en föränderlig tid

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Kristina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; första linjens chef; kommun; äldreomsorg; agentskap; institutionell teori; kritisk realism; analytisk dualism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och förklara strategier och förutsättningar för första linjens chef inom kommunal äldreomsorg för att möta verksamhetens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt. Studien avser att besvara syftet utifrån följande frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Entities of muscular type : hur kroppen ger mening åt abstrakta begrepp

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Agne Paulsson; [2014]
  Nyckelord :embodiment; embodied mind; embodied cognition; enactivism; science education;

  Sammanfattning : Kognitivismen med rötter i analytisk filosofi och logik beskriver tänkande som symbolmanipulation efter logiska regler. Begrepp har sin mening genom att de refererar till objekt och händelser i världen. LÄS MER