Sökning: "analytisk metod jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden analytisk metod jämförelse.

 1. 1. Hälsorelaterad livskvalité hos äldre i Blekingesom är omedvetna respektive medvetna om sitt förmaksflimmer.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sandra Fyhr; Karvan Osman Fares; [2018]
  Nyckelord :förmaksflimmer; äldre; hälsorelaterad livskvalité; personcentrerad vård; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmaksflimmer är den vanligaste behandlingskrävande hjärtrytmstörningen ochden ökar i prevalens när befolkningen åldras. Många äldre i Sverige har förmaksflimmer uta natt veta om det, att förmaksflimmer upptäcks är ofta en ren slump när personen genomgår en läkarundersökning av annan orsak. LÄS MER

 2. 2. A Comparison between two different Methods to Verify Fire Safety Design in Buildings

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Ronstad; [2017]
  Nyckelord :Fire Safety Engineering; Verification; SP; Probabilistic method; Scenario analysis; Performance-Based;

  Sammanfattning : In today’s Nordic construction industry, it is difficult for new and innovative building solutions to be introduced due to prescriptive and inflexible regulations. Trading products and services cross-border is something that could loosen the tough market, but this is not possible due to the lack of common international frameworks that is performance based with the possibility to perform fire safety engineering. LÄS MER

 3. 3. Brytpunktssamtal - En registerstudie i palliativ vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Leila Enayati; Therese Viklander; [2016-07-11]
  Nyckelord :Palliativ vård; Brytpunktssamtal; Svenska palliativregistret; Fyra hörnstenarna i palliativ vård; Palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Abstract Background: When curative treatment no longer has any effect the care is transferred into palliative care, the transition is called breakpoint. Previous studies have shown that information about the transition to palliative care leads to empowerment, participation and a more adequate care. LÄS MER

 4. 4. Kan sakkunniginstitutet öka rättssäkerheten i LVU - mål? Rättssäkerhetsaspekten av sakkunniginstitutet i förvaltningsprocessen avseende mål om tvångsvård av barn samt sakkunniginstitutets påverkan på domstolens officialansvar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Blomberg; [2016-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : - Rättssäkerhetsaspekten av sakkunniginstitutet i förvaltningsprocessen avseende mål om tvångsvård av barn samt sakkunniginstitutets påverkan på domstolens officialansvar.Uppsatsen utgår från regleringen rörande tvångsomhändertaganden av barn och unga. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan BMI och hälsa hos värmländska skolungdomar : en kvantitativ empirisk studie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lina Eriksson; Emma Sjökvist; [2016]
  Nyckelord :Body Mass Index; hälsa; ohälsa; psykisk hälsa; övervikt; barn;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnfetma är en av vår tids största folkhälsoutmaningar och forskning har visat att övervikt hos barn kan leda till en lägre självuppskattad hälsa och sämre livskvalitet.Syfte: Syftet var att utifrån ELSA-studiens hälsoenkät beskriva hälsan hos värmländska skolungdomar i årskurs sju samt sambandet mellan ungdomarnas BMI och hälsa. LÄS MER