Sökning: "analytisk och syntetisk i"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden analytisk och syntetisk i.

 1. 1. När barn möter lyrik : En litteraturstudie om hur poesi kan användas språkutvecklande i svenskundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Grahn; Malin Josefsson; [2021]
  Nyckelord :poesi; språkutveckling; lyrik; årskurs F-3; lärarens roll; svenskämnet;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar poesi i undervisningen för årskurs F-3. Poesi ska ingå i svenskundervisningen enligt syfte och centralt innehåll i kursplanen för svenska. LÄS MER

 2. 2. Syntetisk och analytisk läsinlärningsmetod för elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Petersson; Marie Österberg; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärnings- och läsutvecklingstraditioner; Syntetisk metod; Analytisk metod; Läsinlärning; Läsutveckling; Lässvårigheter; Undervisningsmaterial; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att mot bakgrund av forskning om läsinlärnings- och läsutvecklingsmetoder belysa vilka olika val av läsundervisningsmetoder ett urval pedagoger gör med hänsyn till elever med läsinlärnings- och läsutvecklingssvårigheter. I studien fokuseras läsinlärnings- och läsutvecklingstraditionerna syntetisk och analytisk metod. LÄS MER

 3. 3. ”Motivation är ju jätteviktigt, man måste ha lust att lära, lust att vilja!” : En studie om vilka motiverande inslag lärare i årskurs 1 använder för att motivera elever i läsundervisningen.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Matilda Olofsson; Josefin Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Förväntan-värdeteorin; The Simple View of Reading; Kombinerad metod; Syntetisk metod; Analytisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om lärares uppfattningar om och undervisning i läsning kopplat till motivation, i årskurs 1. För att undersöka detta ligger fokus på vilken läsundervisning lärare bedriver och vad lärare använder för motiverande inslag i sin läsundervisning. LÄS MER

 4. 4. Läsinlärningsmetoder i litteraturen : En analys av två kursböcker som förekommer på fler än ett lärosäte, med fokus på läsinlärningsmetoderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fatemeh Taj; [2018]
  Nyckelord :Den syntetiska läsinlärningsmetoden; den analytiska läsinlärningsmetoden; alfabetisk läsning; helordläsning; fonologisk medvetenhet och meningsfulla sammanhang.;

  Sammanfattning : Det har diskuterats om vilken den effektivaste läsinlärningsmetoden - den syntetiska eller analytiska - är. Debatten har pågått i många länder i världen, och Sverige är ett av dem. Uppsatsen undersöker med fokus på läsinlärningsmetoderna tre kursböcker som återkommer på fler än ett lärosäte. LÄS MER

 5. 5. Läsundervisning? : En kvalitativ studie om lärares arbetssätt vid läsinlärning i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Dung Vu; Sophie Gusebrandt; [2018]
  Nyckelord :Syntetisk princip; analytisk princip; läsundervisning; läsinlärning och lässvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om läsundervisning i årskurs 1 och därmed undersöka hur lärare beskrev att de arbetade med läsinlärning, både i helklass och för elever med lässvårigheter. I bakgrunden ges en tillbakablick på läsinlärning i ett historiskt perspektiv vidare presenteras viktiga begrepp som rör läsundervisningen. LÄS MER