Sökning: "analytisk rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden analytisk rapport.

 1. 1. Böjning av kräppschabern vid mjukpapperstillverkning : Ändring av kräppvinkeln

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Vilma Fernström; [2019]
  Nyckelord :tissue manufacturing; crepe angle; doctor blade; creping; deflection.; mjukpapperstillverkning; kräppvinkel; kräppschaber; kräppning; böjning;

  Sammanfattning : Inom mjukpappersindustrin är det viktigt att utvecklas och upprätthålla en så bra kvalité som möjligt på produkterna för att hålla sig kvar på marknaden. Det är därför betydelsefullt att ha kunskap kring tillverkningsprocessens alla steg och hur de påverkar det slutgiltiga resultatet. LÄS MER

 2. 2. Analytisk dimensionering av brandsektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Johannes Priebe; [2019]
  Nyckelord :Brandsektion; byggregler; brandvägg;

  Sammanfattning : Enligt Boverkets Byggregler 26 (BBR) kapitel 5:56 ska stora byggnader utformas så att omfattande brandspridning inom byggnaden begränsas. Det tillhörande allmänna rådet säger att detta bör uppfyllas genom att utforma byggnader med brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller en kombination av dessa. LÄS MER

 3. 3. En metod för identifiering av brandskyddets verifieringsbehov vid analytisk dimensionering av Br1-, Br2- och Br3-byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Marcus Larsson; Anton Håkansson; [2018]
  Nyckelord :verifiering; verifieringsbehov; analytisk dimensionering; brandskyddsprojektering; brandteknisk projektering; funktionsbaserade regler; allmänt råd; verification; identification of need for verification; fire safety engineering; fire safety design; performance requirements; deemed-to-satisfy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport föreslås en metod som syftar till att fördjupa förståelsen för identifiering av verifieringsbehovet, som rekommenderas i de svenska byggreglerna för analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd. Syftet med denna rapport är att ge vägledning åt ingenjörer att noggrant ta reda på vilken effekt en förändring av en byggnads utformning har på byggnadens brandskyddssystem. LÄS MER

 4. 4. On the Asymptotic Behaviour of Sums of Two Squares : Theoretical and Numerical Studies of the Counting Function B(x)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ivar Eriksson; Lukas Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studying the distributions of special numbers is a fundamental area of research in number theory. This paper studies the distribution of sums of two squares using analytic number theory. The asymptotic behaviour of the corresponding counting function, B(x), is the object of study. LÄS MER

 5. 5. Primtalsatsen, två olika bevis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Johan Davegård; Tobias Magnusson; Feras Mofleh; [2016-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett kandidatarbete i matematik, och specifikt analytisk talteori. Till enbörjan introducerar vi notationerna som behövs för grundläggande analytisk talteori, ochdärefter presenterar vi ett bevis av primtalssatsen på två sätt. Först på det klassiska sättet,och därefter på det nyare “pretentiösa” sättet. LÄS MER