Sökning: "analytisk studie"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden analytisk studie.

 1. 1. Digitala verktygs funktion och meningsfullhet i undervisningen – lärares ståndpunkter och perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :John Esborn; [2019-03-11]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; digital kompetens; TPACK; SAMR; digitalisering; förmågor; perspektiv; ståndpunkter; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är primärt att analysera lärares synpunkter och perspektiv gällandedigitala verktygs funktion och meningsfullhet i klassrummet. En annan aspekt är att urskiljafaktorer som inverkar på den osäkerhet som enligt tidigare forskning uttryckts gällande IKT iundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Lärares lärande i förbättringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agneta Edman; [2019]
  Nyckelord :analytisk intervju; beprövad erfarenhet; erkännande; förbättringsarbete; kollaborativt lärande; kollegialt lärande; kontinuitet; narrativ intervju; praktikgemenskap; profession; samspel; skolutveckling; språkutveckling; utvecklingsarbete; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Det här är en studie av förbättringsarbete på en gymnasieskola, exemplifierat av ett språkutvecklingsprojekt. Det övergripande syftet med texten är att tolka och förstå lärarnas lärande inom utvecklingsprojektet. LÄS MER

 3. 3. Kvaliteten i kliniska riktlinjer för preoperativ helkroppstvätt : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Trofast; Sara Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Preoperative bodywash; Evidence-based Care; Clinical guidelines; Suffering; Caring.; Preoperativ helkroppstvätt; Evidensbaserad vård; Kliniska riktlinjer; Lidande; Vårdande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:Preoperativ helkroppstvätt syftar till att förhindra postoperativa infektioner.Forskningen kan idag inte uttala sig om att klorhexidintvål är ett bättre alternativ än vanlig tvål att använda vid den preoperativa helkroppstvätten för att förhindra uppkomsten av postoperativa infektioner. LÄS MER

 4. 4. Planering för stadsdelstorg som attraktiva mötesplatser : En fallstudie av Agö torg i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Marcus Sandbäck; [2019]
  Nyckelord :City room; AHP; meeting places; urban square; Sustainable planning; Urban planning; Stadsrummet; AHP; mötesplatser; torg; hållbar planering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Under 1950- och 1960-talet byggdes det många stadsdelstorg och centrum i Sverige tack vare den växande ekonomin som rådde i landet. Ett flertal av dessa platser är idag folktomma och ödsliga. LÄS MER

 5. 5. MÖDRARS ERFARENHET AV AMNINGSSTÖD FRÅN BARNHÄLSOVÅRDSSJUKSKÖTERSKAN. En enkätstudie.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Strömbäck; Maria Svensson; [2018]
  Nyckelord :Amning; Amningsstöd; Barnhälsovård; Barnhälsovårdssjuksköterska; Erfarenheter;

  Sammanfattning : De positiva egenskaper amning och bröstmjölk medför är svåra att uppnå via något annat uppfödningssätt. Trots detta ses en nedåtgående trend vad det gäller amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER