Sökning: "analytisk studie"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden analytisk studie.

 1. 1. MÖDRARS ERFARENHET AV AMNINGSSTÖD FRÅN BARNHÄLSOVÅRDSSJUKSKÖTERSKAN. En enkätstudie.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Strömbäck; Maria Svensson; [2018]
  Nyckelord :Amning; Amningsstöd; Barnhälsovård; Barnhälsovårdssjuksköterska; Erfarenheter;

  Sammanfattning : De positiva egenskaper amning och bröstmjölk medför är svåra att uppnå via något annat uppfödningssätt. Trots detta ses en nedåtgående trend vad det gäller amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Diskriminering enligt DO - En analytisk studie av Diskrimineringsombudsmannens bedömningar i jämförelse med Arbetsdomstolens avgöranden i rättsfall som berör etnisk diskriminering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonathan Argyris; Tilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :HR; DO; Diskrimineringsombudsmannen; Etnisk Diskriminering; Rättsfall; Diskrimineringslag; Lag om Diskrimineringsombudsmannen; AD; Arbetsdomstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering och Diskrimineringsombudsmannens bedömningskriterier vid handläggning av diskrimineringsärenden som berör etnisk diskriminering. Ombudsmännens bedömningar jämförs med Arbetsdomstolens beslut i 17 rättsfall som berör etnisk diskriminering. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig att läsa är en viktig del av livet för att utvecklas till en självständig individ : En kvalitativ studie av lärares resonemang kring deras val av läsinlärningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Annika Lundin; [2018]
  Nyckelord :Literacy Learning methods; individualization; synthetic method; analytical method; phonological awareness; Läsinlärnings metoder; individanpassningar; syntetisk metod; analytisk metod; fonologisk medvetenhet;

  Sammanfattning : The study is intended to identify the methods teachers use to develop students' reading skills, how they select methods and why. The thesis begins with learning theories and previous research on the topic and an explanation of the different literacy learning methods. LÄS MER

 4. 4. On the Asymptotic Behaviour of Sums of Two Squares : Theoretical and Numerical Studies of the Counting Function B(x)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ivar Eriksson; Lukas Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studying the distributions of special numbers is a fundamental area of research in number theory. This paper studies the distribution of sums of two squares using analytic number theory. The asymptotic behaviour of the corresponding counting function, B(x), is the object of study. LÄS MER

 5. 5. Lokalisering av en högstadieskola i en småstad : en rumslig multikriterieanalys över Mora tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sebastian Nordman; Mikael Ädling; [2018]
  Nyckelord :Multikriterieanalys; Geografiska informationssystem; Analytisk hierarkiprocess; Samhällsplanering; Skollokalisering;

  Sammanfattning : Det är ofta ett svårt beslut för en kommun att ur ett ekonomiskt perspektiv bestämma om gamla skolor ska renoveras eller om det ska byggas nya. Om kommunen väljer att bygga en ny skola är det många olika kriterier och intressen som ska beaktas. LÄS MER