Sökning: "anatomi"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet anatomi.

 1. 1. Pre-planning of Individualized Ankle Implants Based on Computed Tomography - Automated Segmentation and Optimization of Acquisition Parameters

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Matilda Engström Messén; Elvira Moser; [2021]
  Nyckelord :osteochondral lesions of the talus; computed tomography; U-net; convolutional neural network; dice coefficient; fotled; ledbrosk; osteochondral lesion of the talus; datortomografi; U-net; convolutional neuralt nätverk; dicekoefficient;

  Sammanfattning : The structure of the ankle joint complex creates an ideal balance between mobility and stability, which enables gait. If a lesion emerges in the ankle joint complex, the anatomical structure is altered, which may disturb mobility and stability and cause intense pain. LÄS MER

 2. 2. Vägledning i digitala rum : En kvalitativ studie och studie- och yrkesvägledares erfarenheter av vägledning under Covid-19.

  M1-uppsats,

  Författare :Joakim Genberg; Martin Rudenius; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att beskriva studie- och yrkesvägledares erfarenheter av vägledning under Covid-19. Urvalet har varit studie- och yrkesvägledare på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Små individer kräver stor kunskap : Att vårda barn med kritisk luftvägs- och andningsproblematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Björkander; Nathalie Lundin; [2021]
  Nyckelord :Airway problems; breathing problems; children; emergency department; experiences; interview; nurses; qualitative method; Akutmottagning; andningsproblematik; barn; intervju; kvalitativ metod; luftvägsproblematik; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste orsaken till att barn söker vård på en akutmottagning är sjukdom eller skada i de respiratoriska organen. Emellertid är endast en liten andel av dem kritiskt sjuka. Barn har annorlunda anatomi och fysiologi jämfört med vuxna, därav utgör de en komplex patientgrupp vilket är att beakta vid vård av barn. LÄS MER

 4. 4. "Vi pratar om allt" : En studie om didaktiska val, ämnesfokus och följemeningar i sex- och samlevnadsundervisningen på mellanstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nina Radtchenko; Therese Ullsten; [2021]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; Mellanstadiet; Intervjuanalys; Biologi; Ämnesfokus; Följemening;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att samla in och analysera lärares berättelser kring sin undervisning inom sex och samlevnad på mellanstadiet. Studien intresserar sig för både explicita val och medföljandeimplicita budskap i lärarnas berättelser om sin egen undervisning vilka har tagits fram genom en analysprocess med grund i begreppen ämnesfokus och följemeningar. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens erfarenheter av faktorer som påverkar omhändertagandet av barn upp till 12 år inom ambulanssjukvården : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Suraa Almalah; Kristian Blomgren; [2021]
  Nyckelord :Ambulance personnel; Child; Integrative analysis; Prehospital; Ambulanspersonal; Barn; Integrativ analys; Prehospital;

  Sammanfattning : Att vårda barn beskrivs som en utmaning bland ambulanspersonal. Utmaningen består bland annat i barns anatomi och fysiologi vilken skiljer sig från vuxnas samt avsaknad av utrustning anpassad för barn. LÄS MER