Sökning: "anatomiska samlingar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anatomiska samlingar.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. Kranierna från Östra Ågatan : En studie om 10 av 180 kranium från den anatomiska samlingen på Gustavianum- Uppsala Universitetsmuseum, Historiska samlingar. 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Matilda Nyström; [2018]
  Nyckelord :Human osteology; Cranial analysis; Health status; Medieval period in Uppsala; Sweden.; Human osteologi; Kranial analys; Hälsostatus; Medeltid i Uppsala; Sverige.;

  Sammanfattning : This paper reviews a study of the skulls from the anatomy collection at Gustavianum, Uppsala university museum, historical collections in Uppsala, Sweden. The skulls were found in the central parts of Uppsala, on an area called Östra Ågatan, which is known for being one of the oldest parts in town. LÄS MER

 3. 3. Bevara eller begrava? : Mänskliga kvarlevor i svenska anatomiska samlingar och deras framtid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tova Äng; [2018]
  Nyckelord :museologi; museer; mänskliga kvarlevor; repatriering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER