Sökning: "anbudsprocess"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet anbudsprocess.

  1. 1. Effektivisering av anbudsprocessen på Balfour Beatty Rail AB : Examensarbete, Innovativ produktion

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Toni Chadda; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Anbudsprocessen på Balfour Beatty Rail i Västerås står inför en förändring då man vill införa ett nätverksbaserat kalkyleringssystem. Examensarbetets avsikt är att fokusera på anbudsprocessen med fokus på kalkylarbetet för att se hur dessa kan effektiviseras, samt för att se hur arbetet med kalkyleringen ska utformas på bästa sätt vid övergången till den nya plattformen. LÄS MER