Sökning: "and Bioenergy"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden and Bioenergy.

 1. 1. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Åsa Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Sammanfattning : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. LÄS MER

 2. 2. Oulu Biovillage: Exploring Blue Bioeconomy Ecosystem Opportunities in Oulu, Finland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emeline Lex; [2019]
  Nyckelord :Bioeconomy; blue bioeconomy; circular economy; ecosystem; waste-to-resource systems; local; community; regenerative; fish; aquaculture; renewable energies; biogas; bioenergy; live-work; cradle-to-cradle; typologies; greenhouse; environment; business; Oulu; Finland; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : By the year 2030, the world will need 50% more food, 45% more energy and 30% more water. This growth in demand will increase pressure on our natural resources. Ingenuitive and adaptive thinking will therefore be required in the ways we build our cities. LÄS MER

 3. 3. The feasibility of producing and utilizing bioenergy in Linga Linga, Mozambique : Potential resources, conversion techniques and applications

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mila Ebrahim; Fanny Lilja; [2019]
  Nyckelord :anaerobic digestion; biochar; biomass; bioenergy; biomass combustion; charcoal; gasifier cookstove; sustainable bioenergy;

  Sammanfattning : The aim of the project was to investigate the possibility of producing and utilizing bioenergy from available local resources in the village Linga Linga, Mozambique. Suitable conversion techniques for producing and utilizing bioenergy were identified through a literature study. LÄS MER

 4. 4. Addressing the gap between Hungary’s biomass potential and its current practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Dora Leitner; [2019]
  Nyckelord :biomass; marginal land; environmental mainstreaming; National Rural Development Programme; Hungary; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The European Union has committed to the ambitious target of increasing renewable energy sources by 27% in the energy consumption of member states by 2030. Biomass is considered as one of the most promising renewable energy resources to meet these goals. LÄS MER

 5. 5. Grotuttaget igår, idag och dess potentiella framtid : Med utgångspunkt från Energimyndighetens syntesrapport från 2012

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Martin Skär; [2019]
  Nyckelord :Forest residue; forest residue outlet; potential forest residue outlet; forest; environment; soil chemistry; nitrogen; base cations; thinning; felling; regeneration process.; Grot; Grotuttag; potentiellt grotuttag; skogen; miljö; skotning; hygge; markkemi; kväve; baskatjoner; gallring; avverkning; föryngringsprocessen;

  Sammanfattning : År 2012 publicerades en sammanfattande syntesrapport från Energimyndigheten (2012). Rapporten fann bevis på att grotuttaget låg på ca 14 TWh/år. Rapporten visar också att Sveriges skogar kan hantera upp till 24 TWh/ år utan att orsaka allvarliga konsekvenser på omgivningen eller nästkommande generationer av träd. LÄS MER