Sökning: "and bio boiler"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden and bio boiler.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Integrating Chemical Looping Gasification for Hydrogen Generation and CO2 Capture in Pulp Mills

  Master-uppsats, KTH/Energiprocesser

  Författare :Matilda Pamér; [2022]
  Nyckelord :Carbon Capture and Storage; Bio-CCS; Chemical Looping Gasification; Pulp Mill; H2 generation; Process Analysis; Bio-CCS; CLG; Massabruk; H2 generering; Process Analys;

  Sammanfattning : Utsläpp av CO2 till atmosfären bidrar till ökningen av globala temperaturer. Industrisektorn står för 20 % av utsläppen och utav dessa kommer 6 % från pappers- och massaindustrin. För att lyckas minska den globala temperaturhöjningen till under 1,5 °C hjälper det inte bara att minska utsläppen. Även negativa utsläpp måste genereras. LÄS MER

 3. 3. Integrating Chemical Looping Gasification for Hydrogen Generation and CO2 Capture in Pulp Mills

  Master-uppsats, KTH/Energiprocesser

  Författare :Matilda Palmér; [2022]
  Nyckelord :Carbon Capture and Storage; Bio-CCS; Chemical Looping Gasification; Pulp Mill; H2 generation; Process Analysis; Bio-CCS; CLG; Massabruk; H2 generering; Process Analys;

  Sammanfattning : Utsläpp av CO2 till atmosfären bidrar till ökningen av globala temperaturer. Industrisektorn står för 20 % av utsläppen och utav dessa kommer 6 % från pappers- och massaindustrin. För att lyckas minska den globala temperaturhöjningen till under 1,5 °C hjälper det inte bara att minska utsläppen. Även negativa utsläpp måste genereras. LÄS MER

 4. 4. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER

 5. 5. Koldioxidavskiljning på ett biobränsleeldat kraftvärmeverk : Simulering av två avskiljningstekniker vid Karlstad Energis kraftvärmeverk, Heden 3

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Sandra Bergström; [2020]
  Nyckelord :Carbon dioxide capture; BECCS; CHP; bio-CCS; HPC; hot potassium carbonate; MEA; mono ethanol amine; carbon capture technologies; carbon dioxide; chemical absorption; carbon dioxide capture and storage; Koldioxidavskiljning; BECCS; kraftvärme; bio-CCS; HPC; kaliumkarbonat; MEA; mono etanol amin; avskiljningstekniker; koldioxid; kemisk absorption; koldioxidinfångning och lagring;

  Sammanfattning : BECCS (Bioenergy Carbon Capture and Storage) is an important part of measures to achieve zero net emissions globally by 2050, as the technology can create carbon sinks. However, the technology is very energy-intensive and expensive, and affects the existing systems at implementation. LÄS MER