Sökning: "and emotional dissonance"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden and emotional dissonance.

 1. 1. “Man blir stressad, pulsen höjs direkt och det är nästan lite panikkänslor” : En kvalitativ studie om känslan av otrygghet hos kriminalvårdare i arbetet med de intagna.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tilda Knutas; Emelie Läth; [2023]
  Nyckelord :Correctional officers; inmates; insecurity; ontological security; trust; structuration theory; emotion work; emotion rules; deep thinking; acting out; and emotional dissonance; Kriminalvårdare; intagna; otrygghet; ontologisk trygghet; tillit; struktureringsteori; känsloarbete; känsloregler; djupagerande; ytagerande och emotionell dissonans;

  Sammanfattning : Unpredictable situations are a common phenomena in detention centres. This is because employees work in daily contact with inmates. Correctional officers must therefore manage their own emotions as well as the emotions of their inmates. LÄS MER

 2. 2. Ibland viskar jag... : En kvalitativ studie om behandlingspersonalens perspektiv på bemötandet av flickor placerade på SiS-hem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Andrea Raduta; [2023]
  Nyckelord :LVU; residential care; girls; adolescents; National Board of Institutions; social work; treatment; cognitive dissonance; LVU; tvångsvård; flickor; ungdomar; Statens Institutionsstyrelse; socialt arbete; bemötande; kognitiv dissonans; totala institutioner;

  Sammanfattning : Children and youth that are provided compulsory care and treatment under the terms of the Care of Young Persons (Specials Provisions) Act (LVU) may end up in special residential homes for young people (särskilda ungdomshem). These homes are being runned by the National Board of Institutional Care (Statens Institutionsstyrelse or SiS) and have been criticized for providing girls with poorer care than boys. LÄS MER

 3. 3. Att leda med hjärna eller hjärta : En studie om chefers upplevelser och känslomässiga hantering av rollkonflikter i studentorganisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dennis Leach; Elisa Soler; [2022]
  Nyckelord :Konflikt; Roller; Känslor; Studentorganisationer; Chefer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur privata relationer påverkar en chef i en studentorganisations hantering av mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen. Likaledes hur dessa chefer hanterar den inre konflikten mellan vänskaps- och chefsrollen. LÄS MER

 4. 4. Exploring the role and use of values & emotions in promoting prosocial action via Instagram

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Charlotte Griffiths; [2021]
  Nyckelord :values; emotions; prosocial; prosociality; communication for social change; C4SC; communication for development; ComDev; social media; Instagram;

  Sammanfattning : Inspired by recent work on value-based messaging in migration-relatedcampaigning to elicit sympathy, this project explores theoretical rationale foremploying values in the field of communication for social change (C4SC),understood in its broad sense as aspiring to engender prosocial behaviour. The project is framed by the main question of how values, emotions and(prosocial) action relate to one another. LÄS MER

 5. 5. Om polisers känslomässiga ärr : En kvalitativ studie om det emotionella arbetets roll i polisarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Johansson; [2021]
  Nyckelord :emotional work; Swedish police; police officers in field service; surface acting; deep acting; professional roles; psychosocial work environment; stress; emotionellt arbete; svensk polis; poliser i yttre tjänst; surface acting; deep acting; yrkesroller; psykosocial arbetsmiljö; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur det emotionella arbetet upplevs, hanteras och inverkar på den psykosociala arbetsmiljön i polisarbetet under arbetstid hos två kategorier poliser i yttre tjänst. Den första kategorin är de som har mellan 0–5 års erfarenhet. Den andra kategorin har mer än fem års erfarenhet. LÄS MER