Sökning: "anders andren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anders andren.

 1. 1. Lunds domkyrkas föregångare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia

  Författare :Fredrik Hansson; [2010]
  Nyckelord :Lunds domkyrka; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Forskarnas åsikter och rekonstruktioner av Lunds domkyrkas föregångare skiljer sig. Carl Georg Brunius, Otto Rydbeck, Sten G. Anjou, Ragnar Blomqvist, Erik Cinthio och Anders Andrén har alla olika versioner av domkyrkans föregångare och vill göra gällande att just deras är den riktiga. LÄS MER

 2. 2. Hjortpark, kronoskog och ladugård : En bebyggelseundersökning av Skyttsie Hage på Skanörs ljung

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Mats Larsson; [2006]
  Nyckelord :Bebyggelseundersökning; Dalby Hage; Falsterbohalvön; Medeltida hjortparker; Medieval history; Medeltidens historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay is about a deserted medieval habitation called Skyttsie Hage which is located in the south of Sweden in the Scania province where it lies on a moor on the Falsterbopeninsula. Remains of five to six larger buildings have been found here with a surrounding earthwork, although it's not known for sure what kind of habitation they have been part of. LÄS MER

 3. 3. Märkvärdiga relationer - analysmodell av relationer mellan varumärke och konsument

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Andrén; Christoffer Kral; [2003]
  Nyckelord :relationsmarknadsföring; relationer; varumärken; varumärkesbyggande; konsumentbeteende; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet var att teoretiskt generera en analysmodell för företag som kan bistå dem med att fastställa möjligheterna till relation mellan varumärke och konsument samt att testa modellen empiriskt. Kvalitativ metod ligger till grund för uppsatsen, då vi valde att studera möjligheterna till relation mellan konsument och varumärke via intervjubaserade samtal med konsumenter. LÄS MER