Sökning: "anders eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden anders eklund.

 1. 1. Den ekonomiska skillnaden mellan frivillig kontra obligatorisk CSR Assurance : En undersökande studie av den europeiska detaljhandeln på kort sikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Björn Eklund; Sarah Andersen; [2022]
  Nyckelord :CSR Assurance; CSR Assurance provider; Legitimacy theory; Signaling theory; Economic performance; CSR Assurance; CSR Assurance leverantör; Legitimitetsteori; Signaleringsteori; Ekonomisk prestanda;

  Sammanfattning : Titel: Den ekonomiska skillnaden mellan frivillig kontra obligatorisk CSR Assurance Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Björn Eklund & Sarah Andersen Handledare: Anders Hedman Datum: 2022 - Januari Syfte: 2024 blir det obligatoriskt för svenska företag att genomföra en extern granskning av sina CSR rapporter. Studiens syfte har därför varit att genom en jämförande studie, undersöka de ekonomiska konsekvenserna av obligatorisk kontra frivillig CSR Assurance bland företag. LÄS MER

 2. 2. "Det ger sig självt om man är en bra terapeut". En intervjustudie av hemuppgifter i familjeterapi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Avdelningen för kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Hälsouniversitetet

  Författare :Anders Eklund Rimsten; Mats Larsson; [2014]
  Nyckelord :homework; Functional Family Therapy; Dialectical Behaviour Therapy; hemuppgift; funktionell familjeterapi; dialektisk beteendeterapi;

  Sammanfattning : Hemuppgiften är ett viktigt moment inom såväl Funktionell familjeterapi (FFT) som Dialektisk beteendeterapi (DBT). Målsättningen med denna uppsats var att utröna om, och i sådana fall på vilket sätt, hemuppgifter ges inom den familjeterapeutiska kontext som utgör ramen för FFT. LÄS MER

 3. 3. "Sveriges mest hatade man" : En kvantitativ studie om hur en misstänkt mördare framställs i Expressen och Falu Kuriren.

  Kandidat-uppsats, Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sara Jergard Andersson; Kristin Persebo; [2013]
  Nyckelord :Anders Eklund; Falu Kuriren; Expressen; mördare framställs; misstänkt mördare; kriminaljournalistik;

  Sammanfattning : The meaning of this study is to see how a suspected murderer is presented in the Swedish newspapers Expressen and Falu Kuriren. We want to see how two Swedish newspapers, a local- and an evening paper, presented Anders Eklund, who killed the ten year old girl Engla Höglund in 2008, from the day after her disappearing and almost a month ahead. LÄS MER

 4. 4. Utbyggnad Av Eriksberg

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sebastian Cuevas; Anders Eklund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the years of development in the 60s and 70s the need for new housing in Sweden arose. Sweden was going to be the most modern country in the world. This period has later been called “the time of the big programmes”. LÄS MER

 5. 5. Materials Supply, Measurability and Guidelines towards efficiency

  Master-uppsats, Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anders Eklund; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Measurability in production is a cornerstone in all production, but to determine if chosen key performance indicators (KPI’s) are right and in the right amount, to be of help in the daily work, is a challenge. In materials supply processes, there are in some companies not easy to manage KPI’s, resulting in the end in overcapacity in different areas. LÄS MER