Sökning: "anders petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden anders petersson.

 1. 1. Sista länken i den prehospitala vårdkedjan : Upplevelsen av återkoppling hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anders Dyrinder Petersson; Daniel Källman; [2021]
  Nyckelord :Ambulance; feedback; nurse; prehospital.; Ambulans; prehospital; sjuksköterska; återkoppling.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Återkoppling är ett eftersatt område inom ambulanssjukvården. Utan återkoppling på avslutat patientfall får inte sjuksköterskan veta om den agerat samt tänkt  rätt. Detta skulle kunna hämma sjuksköterskans utveckling och leda till att eventuella begångna misstag drabbar även nästkommande patient. LÄS MER

 2. 2. Manage your innovation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Petersson; Ivar Stiernspetz; [2021]
  Nyckelord :Management control; Simons’ Levers of Control; Ambidexterity; Explorative innovation; Exploitative innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Course BUSN79 Degree Project Authors Rebecca Petersson & Ivar Stiernspetz Advisor Anna Glenngård Examiner Anders Anell Five key words Management control, Simons’ Levers of Control, Ambidexterity, Explorative innovation, Exploitative innovation. Purpose: The study aspires to explore if and how exploitative and explorative units within the same firm require different adaptation of Management Control Systems (MCS). LÄS MER

 3. 3. Analys av ÄTA-arbete i privat byggsektor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Cindy Dinh; Michael Petersson; [2018]
  Nyckelord :ÄTA-arbeten; privat byggsektor; nyproduktion; förfrågningsunderlag; allmänna bestämmelser;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Analys av ÄTA-arbete i privat byggsektornFörfattare: Cindy Dinh & Michael PeterssonHandledare: Anders LindénÄmne/Kurs: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen ibyggteknikSyfte: Avsikten med denna studie är att analysera ÄTAarbetenvid nyproduktion i den privata byggsektornsamt att studera hur dessa arbeten uppkommer ochhanteras. Målet är även att få en klarare bild över vilkaproblem och utmaningar som kan uppstå i dennaprocess. LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotekets identitet på Facebook : En innehållsanalys av Malmös stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms stadsbiblioteks Facebook-flöden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sofie Petersson; [2016]
  Nyckelord :Biblioteks- och informationsvetenskap; identitet; folkbibliotek; Facebook; sociala medier; Anders Ørom; Trine Schreiber;

  Sammanfattning : The study examines which identities the City Libraries in Malmö, Gothenburg and Stockholm reflects through their Facebook feeds. The research questions are: Which identities are the most and least prominent? In what way are the identities expressed through the libraries' Facebook feeds? Previous research has examined librarians’ views on Facebook and ways they use it, but studies on which identities public libraries reflect on social media seems to be unexplored. LÄS MER

 5. 5. Kunskap, Färdighet och Attityd : En undersökning om grundskolebibliotekariers syn på och arbete med digital kompetens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anders Petersson; [2014]
  Nyckelord :Digital Kompetens; IKT; Skolbibliotek; källkritik; riskhantering; internet; grundskola;

  Sammanfattning : There is little doubt that the digital technology has played a major role in reshaping the ways in which we experience the world. In a few decades the Internet has become a vast repository for knowledge and ideas. LÄS MER