Sökning: "anders sandstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden anders sandstedt.

 1. 1. Dags att se över examensordningen? En studie om hur rimligt det är att studie- och yrkesvägledarutbildningen är riktad mot det offentliga skolväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Christine Elias; Frida Nilsson Sandstedt; [2009]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; professionalisering;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka huruvida det är rimligt att Studie- och yrkesvägledarutbildningen är inriktad mot skolväsendet (grundskola, gymnasium och Komvux). Vi har i detta arbete frågat oss vilka uppfattningar vår undersökningsgrupp har och vilka konsekvenser det har för dem att utbildningen är inriktad mot skolväsendet. LÄS MER

 2. 2. Hbt i media : En kvantitativ innehållsanalys av ett antal svenska och nyazeeländska dagstidningars presentation av homo-, bi- och transsamhället.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Gustav Sandstedt; [2007]
  Nyckelord :Sweden; New Zealand; quantitative; gay; homosexuality; bisexuality; transsexuality; newspapers; GLBT; media; hbt; Sverige; Nya Zeeland; kvantitativ; homosexualitet; bisexualitet; transsexualitet; dagstidningar.;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to by means of a quantitative method investigate what the portrayal of GLBT-people looks like in a selection of Swedish and New Zealand newspapers. The essay focuses on aspects such as the gender ratio between GLBT-people who are mentioned and also those who are allowed to speak out in the newspapers. LÄS MER