Sökning: "anders wesslén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden anders wesslén.

  1. 1. Miljardregn över fotboll och hockey : TV-rättigheternas framväxt och utveckling

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Tomas Eriksson; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Arbetet belyser området runt marknadsrättigheter för Svensk ishockey och Svensk fotboll. Utvecklingen har medfört att rättigheternas värdet ökat enormt de senaste 15 åren vilket bidragit till att rättigheter idag är en stor business. LÄS MER