Sökning: "andersson jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden andersson jämställdhet.

 1. 1. Vem betalar mest för frånvaro? : En kvantitativ studie om hur kvinnors och mäns löneutveckling påverkas av olika sorters frånvaro från arbetet inom bank- och finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Andersson; Carl Johan Meyer; [2020]
  Nyckelord :Kvantitativ analys; löneutveckling; jämställdhet; frånvaro; statistisk och implicit diskriminering; signaleffekt.;

  Sammanfattning : Trots att Sverige anses vara ett jämställt land finns det stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Dessa löneskillnader tycks vara extra stora inom bank-och finansbranschen och kan till viss del förklaras av frånvaroperioder från arbetet då kvinnor tenderar att vara deltidsarbetande, föräldralediga, sjukfrånvarande och frånvarande på grund av VAB i större utsträckning än män. LÄS MER

 2. 2. En studie om IT-företags jämställdhetsarbete och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Westling Andersson; Emma Norin; [2020]
  Nyckelord :kön; IT; förändringsarbete; jämställdhet; organisationsförändring; jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : IT är en av de branscher på den svenska arbetsmarknaden där det fortfarande finns en ojämn könsfördelning. Studien önskar därför kartlägga hur jämställdhetsarbete ser ut på IT-företag. LÄS MER

 3. 3. "Pojkar tycker ju om actionfigurer" : en vetenskaplig essä om stereotypa genusföreställningar och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Meracos; [2020]
  Nyckelord :equality; ideas about gender; stereotypical gender identities; gender; categorization; jämställdhet; genusföreställningar; stereotypa könsroller; genus; kategorisering;

  Sammanfattning : This essay brings up topics including equality and stereotypical gender ideas in preschool. The purpose of the essay is to investigate if you can use one stereotypical gender idea to counteract another. The essay also demonstrate the importance of making one’s own stereotypical gender ideas visible in order to thereby be able to achieve equality. LÄS MER

 4. 4. Flicka eller pojke, spelar det någon roll? : En kvalitativ studie om jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Olsson; Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Genus; Kön; Förskola; Könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att undersöka förskollärares och barnskötares egna perspektiv angående jämställdhet i förskolan och hur de upplever sitt arbete med jämställdhet i förskolan. Undersökningen har utgått från en kvalitativ metod och det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Förenta Nationernas fredsinsatser: förankring och framgång? Fallen Sydsudan och Centralafrikanska republiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Andersson; Julia Savic; [2020]
  Nyckelord :FN; fredsbyggande; lokal förankring; lokalt ägandeskap; genus; jämställdhet; Sydsudan; Centralafrikanska republiken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan FNs resolution 1325 (2000) har genus satts på den internationella agendan, detta gäller särskilt inom FN och dess fredsoperationer. Parallellt har en “local turn”skett inom FNs fredsbyggande, där man betonar lokalt ägandeskap och förankring. Dessvärre har dessa två rörelser i huvudsakligen skett parallellt. LÄS MER