Sökning: "andersson ohlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden andersson ohlsson.

 1. 1. Arch : Att utveckla ett digitalt planritningsverktyg

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julia Ohlsson Orell; Gustav Elmqvist; Marcus Åhl; Isak Toivanen; Viktor Andersson; Ville Kniivilä; Yana Dashchechka; [2022]
  Nyckelord :Bygglov; webbsida; planritningar;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar resultaten och erfarenheterna från det arbete som sju studenter utförde under vårterminen 2022 som en del av kursen TDDD96 – Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet. Syftet med projektet var att vidareutveckla programmet Arch, som är en webbapplikation vars mål är att privatpersoner på ett enkelt sätt ska kunna skapa underlag för bygglovsansökningar. LÄS MER

 2. 2. Är ett förhandsavtal vid köp av nyproducerade bostadsrätter giltigt?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jasmine Andersson; Hanna Ohlsson; Rebecka Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :förhandsavtal; nyproduktion; konsumentskydd;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar utreda huruvida ett förhandsavtal anses giltigt enligt de lagstiftade kriterierna i 5 kap 3 § BRL. Rekvisitet ”beräknad tidpunkt för upplåtelse” har flertalet gånger bedömts i tingsrätterna, där bland annat ett tidsintervall på 6 månader har ansetts vara en godkänd formulering. LÄS MER

 3. 3. Post-earnings-announcement drift på Stockholmsbörsen : En studie med prisbaserad modell

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Andersson; Olle Ohlsson Björck; [2020]
  Nyckelord :abnormal avkastning; marknadsanomalier; prisbaserad modell; post-earnings-announcement drift PEAD ;

  Sammanfattning : Post-earnings-announcement drift är en anomali på finansmarknaden vilken indikerar en drift i aktiepriset i samma riktning som överraskningen från kvartalsrapport anger. Denna studie undersöker ifall driften existerar på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 4. 4. PERSONALITY TRAITS AND WOMEN’S ALCOHOL CONSUMPTION

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Michelle Andersson; Therese Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Personality traits; women; alcohol consumption; The Big Five Personality Traits; risk factors; Personlighetstyper; kvinnor; alkoholkonsumtion; Big-Five-teorin; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Women are a particularly vulnerable group when it comes to victimization while intoxicated. Personality traits and characteristics have been shown to have an impact on alcohol consumption. LÄS MER

 5. 5. Etiskt tänkande bland manliga och kvinnliga socionomstudenter - En kvantitativ jämförande studie av manliga och kvinnliga socionomstudenters etiska prioriteringar i samband med socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emil Stahl; [2014]
  Nyckelord :Ethical reasoning; Gender differences; Male; Female; Social work students; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Emil Stahl Title: Ethical reasoning among male and female social work students - A quantitative comparative study of male and female social work students' ethical priorities in the context of social work [translated title] Supervisor: Lars B Ohlsson Assessor: Malinda Andersson Gilligan (2001) claimed general gender differences in ethical reasoning. She stated that men tend to focus on justice, rights and the law, while women attach importance to care, interpersonal relationships and relational responsibility. LÄS MER