Sökning: "andfåddhet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet andfåddhet.

 1. 1. Personers upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i det dagliga livet : En despkriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Bodin; Amanda Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Chronic Heart Failure; Daily life; Experience; People; Dagliga livet; Kronisk hjärtsvikt; Personer; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en stor folksjukdom och idag en stor bidragande orsak till inläggningar på Sveriges sjukhus. Sjukdomen medför symtom av olika svårighetsgrader där de vanligaste symtomen är energilöshet, andfåddhet och trötthet. LÄS MER

 2. 2. Att inte kunna vila sig pigg : Upplevelser av fatigue och andfåddhet hos personer med hjärtsvikt - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Joakim Grundh; Henrik Liljenberg; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; literature review; physical limitations; person-centered care; qualitative; Fysiska begränsningar; hjärtsvikt; kvalitativ; litteraturöversikt; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Hjärtsvikt är ett allvarligt sjukdomstillstånd med hög grad av funktionsnedsättning, hospitalisering och dödlighet. Fatigue och andfåddhet är två av de vanligast förekommande och besvärligaste symtomen hos personer med hjärtsvikt. LÄS MER

 3. 3. Hjärtinsufficiens - Inblick i hur behandlingen i Sverige utvecklats sedan renässansen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malin Floberg; [2018]
  Nyckelord :Hjärtinsufficiens; hjärtsvikt; behandling; renässansen; nutid;

  Sammanfattning : Introduktion: Hjärtinsufficiens, även kallat hjärtsvikt, är ett tillstånd där hjärtats pumpfunktion är nedsatt på grund av bakomliggande hjärtsjukdom. Förr i tiden kallades tillståndet för vattusot och senare hydrops. Vanligtvis är det hypertoni eller hjärtinfarkt med förlust av hjärtmuskelvävnad som kan orsaka hjärtsvikt. LÄS MER

 4. 4. PATIENTENS COPINGSTRATEGIER VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kevin Fredriksson; Bernice Hansson; [2018]
  Nyckelord :andfåddhet; att leva med kronisk sjukdom; copingstrategier; dagliga aktiviteter; kronisk obstruktiv lungsjukdom; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en obotlig och progressiv sjukdom som uppstår på grund av skador på luftvägarna och kännetecknas av andfåddhet, hosta och sputumproduktion. Patienter som lever med KOL upplever trötthet, smärta, ångest, stress, svårigheter att utföra dagliga aktiviteter, utmaningar med rörlighet och begränsad arbetsförmåga. LÄS MER

 5. 5. GRAD AV FÖRÄNDRING AV TRYCKGRADIENT HOS TRIKUSPIDALISINSUFFICIENS EFTER LÄTTARE FYSISK ANSTRÄNGNING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Fornell; [2018]
  Nyckelord :bicycle; echocardiography; exercise; systolic pulmonary artery pressure; tricuspid regurgitation; valvular heart disease;

  Sammanfattning : Klaffvitier är några av de vanligaste hjärtsjukdomarna och studier visar att fysisk aktivitet är en viktig del av den kliniska diagnostiken speciellt för individer med symtomfri problematik. Fysisk aktivitet leder hos en del individer till typiska symtom för klaffvitium och ger således möjlighet till förbättrad gradering av klaffvitier jämfört med i vila. LÄS MER