Sökning: "andlig utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden andlig utveckling.

 1. 1. Andlig utveckling i religionsundervisningen : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nvin Law; Meena Tapi; [2020]
  Nyckelord :religion; andlighet; barn; skolan;

  Sammanfattning : För att kunna bemöta mångkulturalitet och skillnader är det av stor vikt att människor, vuxna som barn ska skapa förståelse för varandras kulturer och trosuppfattningar. Med hjälp av våra sökord och urvalskriterier gjorde vi oss bekanta med nio vetenskapliga artiklar taget ur databasen ERIC (ProQuest). LÄS MER

 2. 2. Måste vi verkligen prata om meningen med livet? : En kvalitativ studie om existentiell hälsa och andlig utveckling bland barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Jakobsen; Petra Törn; [2020]
  Nyckelord :spiritual development; existential health; holism; children and youth; church; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Convention of the Rights of the Child has become Swedish law as of January 1st 2020. The convention raises every childs’ right to development, of which spiritual development is one part. The matter of spirituality and existential questions has had a marginalized role in Swedish research. The interest is however increasing. LÄS MER

 3. 3. Det rituella motståndet : En kvalitativ undersökning av den andliga krigföringen mot en moské i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Klas Lindahl; [2018]
  Nyckelord :christianity; islam; spiritual warfare; resistance; mosque; ritual; rite; karlstad; kristendom; islam; andlig krigföring; motstånd; moské; ritual; rit; karlstad;

  Sammanfattning : I juli 2017 rapporterade lokalmedia om en händelse i stadsdelen Rud i Karlstad, på platsen för en tilltänkt moské. Snart stod det klart att den pentekostalt kristna rörelsen International Mission Church Karlstad stod bakom vad som visade sig vara en ceremoni. Denna uppsats syftar till att undersöka vad det var som egentligen hände. LÄS MER

 4. 4. Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Salvation Army; Officership; Erik Wickberg; Wickberg; Frälsningsarmén; Officerskap; Erik Wickberg; Wickberg;

  Sammanfattning : Officerskapet i Frälsningsarmén (FA) med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. Erik Wickberg (1904–1996) är den ende svensk som har varit ledare för Frälsningsarmén (FA) i hela världen. Mellan åren 1961–1969 var han rörelsens stabschef och mellan åren 1969–1974 var han general. LÄS MER

 5. 5. Hälsa i rörelse : Sjuksköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Isabella Hammarstig; Vesna Gerh Vidal; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; physical activity; psychiatric care; Fysisk aktivitet; psykiatrisk omvårdnad; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Hälsofrämjande insatser är viktigt inom sjukvården och sjuksköterskor har en betydelsefull roll för utveckling och genomförande av dessa. Sjuksköterskor arbetar för patientens bästa dels genom att göra bedömningar och kommunicera på ett effektivt och genomtänkt sätt med patienten, personalen, läkare och närstående samt att förhålla sig korrekt till aktuell lagstiftning, ofta under tidspress. LÄS MER