Sökning: "andlighet i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden andlighet i vården.

 1. 1. Att leva vid livets slut : En litteraturstudie ur perspektivet från patienter med cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hänninen Anna; Nordin Natalie; [2020]
  Nyckelord :acceptance; end of life; experiences; patient perspective; Acceptans; livets slutskede; patientperspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att som sjuksköterska kunna prioritera och planera omvårdnad för patienter med cancerdiagnos i livets slutskede krävs förståelse för de individuella upplevelserna. En förståelse för patienters upplevelser i livets slutskede kan främja den personcentrerade vården och patientens delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede med fokus på andliga och existentiella behov : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Thorsteinsson; Fredrick Cardi Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Andlighet; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; Palliativ vård; Sjuksköterskans roll; Sjuksköterskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund  Det övergripande målet med palliativ vård är att främja livskvaliteten hos patienter så att de kan få en värdig sista tid i livet och en värdig död. Patienter med palliativa vårdbehov finns på nästan alla vårdavdelningar på sjukhusen, ändå är det många sjuksköterskor som känner en osäkerhet inför hur de ska vårda dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med cancersjukdom i livets slutskede - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Lindberg Selvén; Daniel Svennefelt; [2020]
  Nyckelord :cancer; end of life; literature review; palliative care.; cancer; litteraturöversikt; livets slutskede; palliativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården är det främsta målet för patienter med cancersjukdom en kurativ behandling - behandling som botar. När cancern inte längre är möjlig att bota byter vården riktning till palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad vård för äldre : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olivia Carlsson; Helena Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; hälsa; individ; kunskap; partnerskap; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt flera människor lever längre och detta gör att den äldre befolkningen ökar i hela världen. Vårdens fokus har förändrats och blivit mer personcentrerad. Genom en god vårdrelation mellan patient och sjuksköterska kan grunden för att lindra lidandet hos patienten uppstå. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda den existentiella dimensionen hos vuxna patienter i palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Lankell; Lisa Rådström; [2019]
  Nyckelord :existentiella dimensionen; existens; sjuksköterska; undersköterska; upplevelse; palliativ vård; andlighet; holistisk vård;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att möta dimensionerna kropp, själ och ande/existens hos patienter i palliativt skede och att lindra det lidande som kan uppkomma inom dimensionerna. Tidigare forskning visar att den andliga/existentiella dimensionen hos patienten är svårare att som vårdare möta än de kroppsliga och själsliga dimensionerna. LÄS MER