Sökning: "andlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet andlighet.

 1. 1. Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte: Processer och konsekvenser av rörelsens utvecklig i Sydafrika.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per Erik Ålöv; [2022-01-20]
  Nyckelord :Pentekostalism; Neo-Pentekostalism; Utveckling;

  Sammanfattning : I litteraturstudien ”Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte - Processer och konsekvenser av rörelsens utveckling i Sydafrika” undersöks på fyra huvudfrågor: Hur ser den Neo-Pentekostala rörelsen ut i Sydafrika idag? Hur har den vuxit fram? Varför är den så framgångsrik? Och vilka samhälleliga konsekvenser får den? Genom att utifrån litteraturen anta ett internationellt, regionalt och lokalt perspektiv skapas bilden och dess historiska ursprung, tidiga utveckling Sydafrika och dess samtida former. Rörelsens kraftiga utveckling i Sydafrika är tydlig men bör inte ses som ett nytt fenomen då den redan från starten för mer än hundra år sedan, i ett kyrkohistoriskt perspektiv, betraktades som ett fenomen. LÄS MER

 2. 2. Anden i flaskan : Varför och på vilka sätt naturvinsrörelsen kan kallas för en religiös rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :John Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Religion; andlighet; nyandlighet; new age; naturvin; naturligt vin; vins naturels; ekologisk odling; biodynamisk odling; Rudolf Steiner;

  Sammanfattning : This essay examines in what ways the natural wine movement resembles a religious new age movement. The purpose behind this is to prove that the religious landscape that contains new age is vast. And that there still are domains where scientist haven’t ventured. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av andlig omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ola Svensson; Bergström Sophie; [2022]
  Nyckelord :andlighet; andlig omvårdnad; omvårdnad; religion; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården och omvårdnaden ska ske på personnivå och syftar till att främja den unika människans hälsa. I detta holistiska hälsobegrepp ingår andlig omvårdnad. Andlighet anses vara så pass viktigt att det är en grund för omvårdnadsbehov, och del av sjuksköterskans utbildning. LÄS MER

 4. 4. Andlighet är svaret! : En kulturanalytisk studie om utövande av tantra i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Olivia Molin; [2022]
  Nyckelord :konsumtion av andraskap; tantra; nyandlighet; banal exotifiering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka varför människor i Sverige praktiserar tantra, hur dessa personer förhåller sig till tantra som livsfilosofi och världsåskådning samt till sitt eget praktiserande utav det. Genom att analytiskt ställa frågan Varför sysslar folk i Sverige med tantra? till två olika podcaster, Instagramkonton och en självbiografi som berör just tantrautövande i Sverige så har en längtan efter esoterisk (ny)andlighet och tantra som självförverkligande identitetsmarkör identifierats i den diskurs som dominerar materialet. LÄS MER

 5. 5. Apocalypse Fatigue

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Amanda Islam Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Apocalypse; Illustration; Utopia; Dystopia; Organisms; Animism; Spirituality; Visual sustainability; Nature; Apokalyps; Illustration; Utopi; Dystopi; Organismer; Animism; Andlighet; Visuell Hållbarhet; Natur;

  Sammanfattning : In this project I am exploring 6 different life forms; snail, slime mold, frog, rock, moss, and fungi. I am approaching these life-forms as agent entities for me to channel, and act for them as vessels. LÄS MER