Sökning: "andlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet andlighet.

 1. 1. Egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : - En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ami Ohlson; Anna Dörrich; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; life style; experiences; nursing; qualitative; Diabetes typ 2; livsstil; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en växande sjukdom globalt, det ställer krav på patienten att utföra egenvård och göra livsstilsförändringar för att uppnå hälsa. Obehandlad DMT2 kan leda till komplikationer i form av ökad morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Gemenskap, individualism och andlighet : Tro och församlingsliv bland unga vuxna i den samtida svenska pingströrelsen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Harald Sand; [2019]
  Nyckelord :Pentecostal; Young Adults; Community; Individualism; Spirituality; Rational Choice Theory;

  Sammanfattning : This thesis studies how young adults in today's Swedish Pentecostal congregations describe their beliefs and their congregational life. The thesis applies a theoretic frame of Rational Choice Theory and compares the results with previous research/adjacent studies close to the field. LÄS MER

 3. 3. Vilsen, ensam och utanför : en litteraturstudie om existentiell ensamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eddy Normark; [2019]
  Nyckelord :Public Health; Social Isolation; Spirituality; Existential; Secular; Folkhälsa; Social Isolering; Andlighet; Existentiell; Sekularisering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Existentiell ensamhet och utanförskap kan kopplas till psykisk ohälsa, som är ett av våra stora folkhälsoproblem i modern tid. Cirka 300,000 människor lever i social isolering i Sverige idag. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda den existentiella dimensionen hos vuxna patienter i palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Lankell; Lisa Rådström; [2019]
  Nyckelord :existentiella dimensionen; existens; sjuksköterska; undersköterska; upplevelse; palliativ vård; andlighet; holistisk vård;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att möta dimensionerna kropp, själ och ande/existens hos patienter i palliativt skede och att lindra det lidande som kan uppkomma inom dimensionerna. Tidigare forskning visar att den andliga/existentiella dimensionen hos patienten är svårare att som vårdare möta än de kroppsliga och själsliga dimensionerna. LÄS MER

 5. 5. Motivation bakom initial och nuvarande yogapraktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Sundquist; Maja Andreani; [2019]
  Nyckelord :Yoga; motivation; effects; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den aktuella studien ämnade kartlägga vad som motiverar yogautövare att börja med yoga och om motivationen förändras över tid. Det undersöktes även vilka subjektiva effekter som upplevdes av yoga och huruvida dessa samvarierade med de nuvarande motivationsfaktorerna. LÄS MER