Sökning: "andligt förfall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden andligt förfall.

 1. 1. Bland smuts och andligt förfall : Svenska Missionsförbundets Kina kring sekelskiftet 1900

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Johan Olsson; [2010]
  Nyckelord :Diskursanalys; hygienismen; identitetsskapande; Kina; Svenska Missionsförbundet; Swedish Mission Covenant Church;

  Sammanfattning : The purpose with this thesis is to analyse the image of the Chinese that was constructed and maintained in the materials published in association to the Swedish Mission Covenant Church (SMF) missionary work in China between the years of 1890 to 1914.The analysed material is mainly from the periodical Missionsförbundet, the analyse also include various books, biographies and anthologies. LÄS MER

 2. 2. Uråldrig visdom och samtidens förfall : En diskursanalys om framställningen av Indien i Teosofisk tidskrift 1891-1894

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Martin Englund; [2008]
  Nyckelord :teosofi; post-kolonialism; västerländsk esoterik; Indien;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker diskursen om Indien i Teosofisk tidskrift 1891-1894. Efter en introduktion till forskingsfälten, västerländsk esoterisk tradition och post-kolonialism, beskrivs den diskursiva framställningen av Indien i de svenska teosofernas tidskrift. Indien representerar en uråldrig visdom och ett samtida förfall. LÄS MER