Sökning: "andon"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet andon.

 1. 1. Förändring av kommunikation och förbättringsarbete för att skapa ny organisationskultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Belmin Bahtic; Samuel Anderzon; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Förbättringsarbete; Organisationskultur; Kaizen; Teamleader; Förbättringskatans 4 steg; Daglig styrning; Andon; PDSA-cykel; Kunskapsgräns;

  Sammanfattning : I en organisation bör man arbeta med ständiga förbättringar. För att implementera olika verktyg i arbetet kräver det att man kommunicerar och samarbetar på ett rätt sätt för ett bra resultat. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av slöseri och undersökning av multipla takttider : En studie på ABB Robotics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Nordekvist; [2019]
  Nyckelord :Waste; non-value adding; lean; takt; capacity; Slöseri; icke värdeskapande; lean; takt; kapacitet;

  Sammanfattning : ABB Robotics är en av de största leverantörerna av industrirobotar på den globala marknaden. En av deras fabriker är belägna i Västerås där det här arbetet har utförts på slutmontaget av stora industrirobotar (SSIR). Slutmontaget är en taktad linje bestående av åtta stationer och en avsyning som slutstation. LÄS MER

 3. 3. Peking to Paris : The Evolution of Rally Motorsport

  Master-uppsats,

  Författare :Markus Anderer; [2019]
  Nyckelord :Future; mobility; rally; race; autonomous; technology; Artificial Intelligence; styling; Hyundai; exterior; design;

  Sammanfattning : In this modern age, interest in cars is waning and motorsport faces its biggest threat yet. Television numbers are down and its fan base is aging, leading us to wonder: Is there a way to bring back the excitement about motorsport and cars in general? Throughout history, numerous innovations have trickled down from the race track to production cars, thus there is a need to keep this culture alive. LÄS MER

 4. 4. The Future Bank : Banking services seen through the eye of Generation Y, risin’ up to the challenge of industrial transformation.

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :Kärsti Kämpe; Amanda Näsman; [2018]
  Nyckelord :Open banking; Platform economies; Generation Y; PSD2; New service development; Customer knowledge; Multi-sided platforms; Customer innovation; Open banking; Plattform ekonomier; Generation Y; PSD2; Ny tjänsteutveckling; Kundkunskaper; Flersidiga plattformar; Kunddriven innovation;

  Sammanfattning : The financial sector, as we know it, is radically transforming. As a result of the European regulation PSD2, customers banking data is becoming available for third parties by APIs [Evry n.d]. The traditional banks are now being exposed to competition from FinTechs and BigTech [Evry 2017]. LÄS MER

 5. 5. The Smarter Assembly Position : A proposal focusing on a more intelligent tightening system at Scania CV AB Oskarshamn, inspired by Industry 4.0

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Eric Strömbäck; Rebecka Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is based on the thesis work that has been performed during spring 2018 at Scania CV AB in Oskarshamn. The task was to examine the opportunities for optimizing an assembly position from a tightening perspective, by using theories from Industry 4.0. LÄS MER