Sökning: "andré björk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden andré björk.

 1. 1. ”Vi försöker servera ett smörgåsbord” En studie om att attrahera utländska direktinvesteringar till Göteborgsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Björk; André Danielsson; [2015-06-25]
  Nyckelord :Institutionellt arbete; Institutionell dualitet; nätverkande; relationer; Business Region Göteborg;

  Sammanfattning : Globalization allows companies to expand and establish themselves in other markets, which can have unexpected consequences for those who are not aware of the controversy or sacrifices that are required, and Gothenburg, Sweden is not an exception. The study has focused on two institutional theories that can explain whathappens when a foreign direct investment takes place, Institutional work and Institutional duality. LÄS MER

 2. 2. Provision - Det optimala lönesystemet? : En studie av provisionens påverkan på mäklare i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :André Björk; Erik Wännström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER