Sökning: "andra betaltjänstdirektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden andra betaltjänstdirektivet.

 1. 1. Från PSD2 till Open Banking : En analys av införandet av öppna API:er i enlighet med PSD2 och de kompletterande tekniska standarderna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Christerson; [2019]
  Nyckelord :FinTech; PSD2; open banking; API; open API; the Berlin Group; screen scraping; fallback mechanism; EBA; betaltjänstdirektiv; andra betaltjänstdirektivet; öppna API; EU; innovation; konkurrens; säkerhet; harmonisering; betaltjänst; betaltjänstmarknaden; betaltjänstmarknad; betaltjänstaktör; fragmenterad; tekniska standarder; säker kommunikation; syften; ändamål; gemensamma standarder; harmoniseringsproblematik; tredjepartsleverantör; betaltjänstanvändare; kontoförvaltandebetaltjänstleverantör; datainhämtning; skärmskrapning; inre marknad; tillsynsstandarder; beredskapsmekanism; gränssnitt;

  Sammanfattning : Konceptet open banking i EU är resultatet av införandet av det andra betaltjänstdirektivet och de kompletterande tekniska standarderna för sträng kundautentisering och säker kommunikation. Regelverket syftar till att upprätta en harmoniserad betaltjänstmarknad som balanseras mellan en hög nivå av säkerhet och en generös åtkomst till kunddata, för att främja innovation och konkurrens. LÄS MER

 2. 2. PSD2 –Det nya betaltjänstdirektivet förändrar situationen för aktörerna på finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Persson; Jonathan Ågren; [2019]
  Nyckelord :PSD2; säkerhetsrisk; operativ risk; operativa strategier; tredjepartsleverantör.;

  Sammanfattning : Inledning: Betalmarknaden har förändrats de senaste åren. Det tillkommer ny teknisk funktionalitet som skapar nya betallösningar. För att underlätta betalningar och kundinformationens spridning på finansmarknaden har EU:s andra betaltjänstdirektiv PSD2 formats. LÄS MER

 3. 3. Finansiell innovation på betaltjänstmarknaden : En studie av hur tredjepartsleverantörers innovationsförmåga kan främjas genom inrättandet av det andra betaltjänstdirektivet samt andra regleringsrelaterade åtgärder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jessica Björklund; [2018]
  Nyckelord :Account information service provider; Payment initiation service provider; regulatory sandbox; innovation hub; project innovate; payment services; Betaltjänster; PSD2; betaltjänstdirektivet; fintech; AISP; PISP; innovation; regulatorisk sandlåda; innovationscenter; innovationshubb;

  Sammanfattning : Sedan den finanskris som uppstod år 2008 har ökade krav ställts beträffande säkerhet ochstabilitet inom den finansiella sektorn. Av den orsaken har etablerade aktörer, vilka omfattas avde alltmer extensiva regelverken, påförts ytterligare krav avseende exempelvis tillsyn ochlikviditet. LÄS MER

 4. 4. An increase in safety for payment services? - The effects of the PSD2 on the consumer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :banking law; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last years, technical solutions on the financial market has increased, especially with the developments of apps. The more classic banking is now co-excising with new solutions that help consumers with their financial services, many from so-called FinTech companies. LÄS MER

 5. 5. Det andra betaltjänstdirektivet och dess påverkan på tredjepartsleverantörer : Särskilt om kundautentisering i förhållande till dataskyddsförordningen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Caroline Elbra; [2018]
  Nyckelord :Det andra betaltjänstdirektivet; PSD2; tredjepartsleverantörer; TPP; dataskyddsförordningen; GDPR; betaltjänster; betaltjänstmarknaden; kundautentisering; personuppgiftsbehandling; personlig integritet;

  Sammanfattning : Marknaden för betaltjänster har ökat avsevärt de senaste åren i och med teknikens utveckling och konsumenters ändrade betalningsvanor. Betalningarna har gått från att domineras av kontanter till att idag bestå av kortbetalningar och moderna betaltjänstlösningar via t.ex. mobiltelefoner. LÄS MER